Till toppen

12su -- Tillförsel och totalkonsumption av elektricitet, 1992M01-2021M09*

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1992M01 , 1992M02 , 1992M03 ,

Valda 1 Totalt 357

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: SSS TOTALKONSUMTION AV ELEKTRICITET , 1 TOTALPRODUKTION AV ELEKTRICITET , 1.1 Vattenkraft ,

Valda 0 Totalt 16

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Revideringar i denna statistik
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
. uppgift saknas
.. uppgift kan inte förekomma
- värdet noll
Konventionell kondenskraft innehåller toppgasturbiner, motorkraft samt andelen kondenskraft inom samproduktionen. Småskalig CHP är samproduktion av el och värme i liten skala. Siffrorna omfattar för närvarande el som enligt biogasregistret producerats i CHP-anläggningar. Månadsbeloppen i tabell 12su motsvarar inte exakt årsdata i tabell 12sv på grund av avrundning av siffror.

Månad

* preliminär uppgift

Månad

2021M01*

* preliminär uppgift

2021M02*

* preliminär uppgift

2021M03*

* preliminär uppgift

2021M04*

* preliminär uppgift

2021M05*

* preliminär uppgift

2021M06*

* preliminär uppgift

2021M07*

* preliminär uppgift

2021M08*

* preliminär uppgift

2021M09*

* preliminär uppgift