Till toppen

11t3 -- Försäljning av oljeprodukter utomlands, 2017M01-2021M06

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Försäljning av öljeprodukter utomlands (ton) , Försäljning av öljeprodukter utomlands (m3) , Kumulativ försäljning av öljeprodukter utomlands (ton) ,

Valda 1 Totalt 10

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2017M01 , 2017M02 , 2017M03 ,

Valda 1 Totalt 54

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000