Till toppen

StatFin

 1. 12st -- Totalförbrukning av energi efter energikälla, 2010Q1-2021Q3*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 57062 Ändrad senast: 2021-12-20

  1. Kvartal: 2010Q1, 2010Q2, 2010Q3, 2010Q4, ..., 2021Q3* (47)
  2. Energikälla: SSS TOTALFÖRBRUKNING AV ENERGI, 1 Förnybar energi, 1.1 Vattenkraft, 1.2 Vindkraft, ..., 5 Andra (15)
  3. Uppgifter: Mångd (TJ), Mångd (GWh), Andel av totalförbrukning av energi (%), Mångd, kvartalsförändring (%), ..., Kumulativ mångd fr.o.m. början av året, årsförändring (%) (8)


 2. 12vq -- Totalförbrukning av energi efter energikälla (alla kategorier), 1970-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 83535 Ändrad senast: 2022-02-02

  1. År: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2020 (51)
  2. Energikälla: SSS TOTALFÖRBRUKNING AV ENERGI, 1 Förnybar energi, 1.1 Vattenkraft, 1.2 Vindkraft, ..., 5.3 Övriga bränslen (51)
  3. Uppgifter: Mångd (TJ), Mångd (GWh), Mångd, årsförändring (%), Andel av totalförbrukning av energi (%), (4)


 3. 12vk -- Slutförbrukning av energi efter sektor, 1970-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20769 Ändrad senast: 2021-12-16

  1. År: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2020 (51)
  2. Sector: SSS SLUTFÖRBRUKNING AV ENERGI TOTALT, A Industri, B Samfärdsel, C Uppvärmning av byggnader, D Övriga (5)
  3. Uppgifter: Mångd (TJ), Mångd (GWh), Mångd, årsförändring (%), Andel av slutförbrukning av energi (%), (4)


 4. 12su -- Tillförsel och totalkonsumption av elektricitet, 1992M01-2021M09*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 232231 Ändrad senast: 2021-12-20

  1. Månad: 1992M01, 1992M02, 1992M03, 1992M04, ..., 2021M09* (357)
  2. Produktion/skaffning av elektricitet: SSS TOTALKONSUMTION AV ELEKTRICITET, 1 TOTALPRODUKTION AV ELEKTRICITET, 1.1 Vattenkraft, 1.2 Vindkraft, ..., 2.4 Estland (16)
  3. Uppgifter: Mångd (GWh), Mångd, månadsförändring (%), Mångd, årsförändring (%), Kumulativ mångd fr.o.m. början av året (GWh), ..., Andel av totalkonsumtion (%) (6)


 5. 12sv -- Tillförsel och totalkonsumption av elektricitet, 1960-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 31739 Ändrad senast: 2021-12-16

  1. År: 1960, 1961, 1962, 1963, ..., 2020 (61)
  2. Produktion/skaffning av elektricitet: SSS TOTALKONSUMTION AV ELEKTRICITET, 1 TOTALPRODUKTION AV ELEKTRICITET, 1.1 Vattenkraft, 1.2 Vindkraft, ..., 2.4 Estland (16)
  3. Uppgifter: Mångd (GWh), Mångd, årsförändring (%), Andel av totalkonsumtion (%), (3)


 6. 12vp -- Elanskaffning efter energikälla, 1990-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20970 Ändrad senast: 2021-12-16

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)
  2. Energikälla för el: SSS TOTALKONSUMTION AV ELEKTRICITET, 1 PRODUKTION AV ELEKTRICITET, 1.1 Vattenkraft, 1.2 Vindkraft, ..., 2 NETTOIMPORT AV ELEKTRICITET (16)
  3. Uppgifter: Mångd (GWh), Mångd, årsförändring (%), Andel av totalkonsumtion (%), (3)


 7. 12vm -- Elförbrukning efter sektor, 1960-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21947 Ändrad senast: 2021-12-16

  1. År: 1960, 1961, 1962, 1963, ..., 2020 (61)
  2. Sektorn för konsumtion av elektricitet: SSS TOTALKONSUMTION AV ELEKTRICITET, 1 Industri och byggnande totalt, 1.1 Skogs industri, 1.2 Metall industri, ..., 4 Transmission- och distribution förluster (9)
  3. Uppgifter: Mångd (GWh), Mångd, årsförändring (%), Andel av totalkonsumtion (%), (3)


 8. 12sz -- Energiförbrukning inom samfärdsel, 1990-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 49916 Ändrad senast: 2021-12-16

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)
  2. Energikälla: SSS TOTALT, 1 Motorbensin totalt, 1.1 Motorbensin (fossil), 1.2 Biobensin, ..., 9 Elektricitet (14)
  3. Transportsektorn: SSS TRANSPORTSEKTORER TOTALT, A Vägtrafik, B Inrikes flygtrafik, C Inrikes vattentrafik, D Spårtrafik (5)
  4. Uppgifter: Mångd (TJ), Mångd (GWh), Mångd, årsförändring (%), (3)


 9. 12vl -- Konsumtion av fjärrvarme efter sektor, 1970-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18851 Ändrad senast: 2021-12-16

  1. År: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2020 (51)
  2. Sektorn för konsumtion av fjärrvärme: SSS KONSUMPTION AV FJÄRRVÄRME TOTALT, A Bostadshus, B Industribyggnader, C Övriga, D Nät- och mätningsförluster (5)
  3. Uppgifter: Mångd (TJ), Mångd (GWh), Mångd, årsförändring (%), Andel av konsumtion av fjärrvärme (%), (4)


 10. 127t -- Produktion och förbrukning av biogas efter anläggningstyp, 2017-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9823 Ändrad senast: 2021-12-16

  1. År: 2017, 2018, 2019, 2020, (4)
  2. Produktion/Förbrukning: SSS Total biogasproduktion, A Biogasförbrukning, B Fackling, (3)
  3. Anläggningstyp: SSS Totalt, A Avloppsreningsanläggningar, B Avfallsdeponier, C Anläggningar för sambehandling, D Gårdsanläggningar (5)
  4. Uppgifter: Mångd (TJ), Mångd (GWh), Årsförändring (%), (3)


 11. 11t2 -- Inhemsk försäljning av oljeprodukter, 2017M01-2021M09

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 106160 Ändrad senast: 2021-12-20

  1. Månad: 2017M01, 2017M02, 2017M03, 2017M04, ..., 2021M09 (57)
  2. Oljeprodukt: 1 Totala oljeprodukter, 1.1 Flytgas, 1.1.1 Flytgas, bulkförsäljning till industrin, 1.1.2 Flytgas, flaska gas, industri, ..., 1.14 Raffineringsbränsle (27)
  3. Uppgifter: Inhemsk försäljning av öljeprodukter (ton), Inhemsk försäljning av öljeprodukter (m3), Kumulativ inhemsk försäljning av öljeprodukter (ton), Kumulativ inhemsk försäljning av öljeprodukter (m3), ..., Densitet av oljeprodukter (kg/m3) (10)


 12. 11t3 -- Försäljning av oljeprodukter utomlands, 2017M01-2021M09

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 37951 Ändrad senast: 2021-12-20

  1. Månad: 2017M01, 2017M02, 2017M03, 2017M04, ..., 2021M09 (57)
  2. Oljeprodukt: 1 Totala oljeprodukter, 1.1 Jetbränsle, 1.2 Lätt brännolja, 1.3 Tung brännolja, (4)
  3. Uppgifter: Försäljning av öljeprodukter utomlands (ton), Försäljning av öljeprodukter utomlands (m3), Kumulativ försäljning av öljeprodukter utomlands (ton), Kumulativ försäljning av öljeprodukter utomlands (m3), ..., Densitet av oljeprodukter (kg/m3) (10)


 13. 12z8 -- CO2-utsläpp från energianvändning, 1970-2020*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13011 Ändrad senast: 2021-12-16

  1. År: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2020* (51)
  2. Utsläppssektorn: Växthusgasutsläpp (utan sänkor), CO2 -utsläpp från energianvänding av bränslen, (2)
  3. Uppgifter: Utsläpp (miljon ton), Utsläpp, årsförändring (%), (2)


 14. 006 -- Energi import och export enligt ursprungsland, andel av totalt, %

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 205796 Ändrad senast: 2021-12-20

  1. Import/Export: Import, Export, (2)
  2. Land: Ryssland, OECD-länder, EU-länder, Sverige, ..., XI (168)
  3. År(*Preliminär): 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021* (12)
  4. Period: År, Total, 1.kvartal, 2.kvartal, 3.kvartal, ..., januari-december cum. (9)
  5. Uppgifter: Procentandel av import / export, (1)


 15. 005 -- Energi import och export enligt ursprungsland, %

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16177430 Ändrad senast: 2021-12-20

  1. Import/Export: Import, Export, (2)
  2. Land: Alla länder, Ryssland, OECD-länder, Colombia, ..., XI (169)
  3. Produkt: Stenkol, 1 000 t, Brunkol, 1 000 t, Koks, 1 000 t, Kokskol, 1 000 t, ..., ENERGI TOTALT (31)
  4. Period: År, Total, 1.kvartal, 2.kvartal, 3.kvartal, ..., januari-december cum. (9)
  5. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021* (12)
  6. Uppgifter: Årsförändrings %, Kvartalsförändring %, Värde, M€, (3)


 16. 004 -- Energi import och export enligt ursprungsland

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11215288 Ändrad senast: 2021-12-20

  1. Import/Export: Import, Export, (2)
  2. Land: Alla länder, Ryssland, OECD-länder, Colombia, ..., XI (169)
  3. Produkt: Stenkol, 1 000 t, Brunkol, 1 000 t, Koks, 1 000 t, Kokskol, 1 000 t, ..., ENERGI TOTALT (31)
  4. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021* (12)
  5. Monad: År, Total, 1.kvartal, 2.kvartal, 3.kvartal, ..., januari-december cum. (9)
  6. Uppgifter: Värde, M€, Mängd, (2)