Till toppen

12gx -- Pris på elektricitet enligt konsumenttyp (inkl. elenergi, elöverföring och skatter), 1992M01-2021M06

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1992M01 , 1992M02 , 1992M03 ,

Valda 0 Totalt 354

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: K1 (Höghusbostad, inget elaggregat, huvudsäkring 1x25 A, elkonsumtion 2 000 kWh/år) , K2 (Småhus, elaggregat, ingen eluppvärmning, huvudsäkring 3 x 25 A, elkonsumtion 5 000 kWh/år) , L1 (Småhus, rumsspecifik eluppvärmning, huvudsäkring 3x25 A, elkonsumtion 18 000 kWh/år) ,

Valda 0 Totalt 16

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Producentprisindexens klassificering av slutkonsumenter baserar sig på klassificeringen i Europeiska Unionens elprisundersökning. Priserna är bildade med energipriser insamlade från elsäljare och överföringspriser från Energimyndigheten. Medelpriserna (c/kWh) omfattar elöverföringen och -försäljningen samt alla skatter som var i kraft vid den aktuella perioden.
Priserna i konsumentgrupperna K1, K2, L1, L2, M1 ja M2 baserar sig på energi- och överföringspriser av de leveransskyldiga aktörerna och är publiserade av Energimyndigheten.
Pris på elenergin för företagen och samfunden (kategorier i T5-T10) baserar sig på producentprisindexens insamling av försäljningspriser samt överföringspriser publiserade av Energimyndigheten.
Priset på elenergi för konsumentgrupperna K1, K2, L1, L2, M1 och M2 har estimerats på basis av Statistikcentralens prisinsamling från december 2019 till december 2020.