Till toppen

12gb -- Priser på inhemska bränslen i energiproduktion (moms inte inkluderat), 1999Q3-2021Q2

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1999Q3 , 1999Q4 , 2000Q1 ,

Valda 1 Totalt 88

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Torv: Priset på stycketorv är uppskattning det andra kvartalet år 2008. Torv priser under andra kvartalet 2014 är också uppskattade.
Flis: Urval inkluderar både skogflis och industriflis med leverans. Priserna representerar inte hela landet.
Skogflis: Källa FOEX. Skogflis (Iikluderar krossade stubbar) levererad på användningsplats, köp och säljpriser med verkliga leveranser.