Till toppen

009 -- Punkt- och mervärdesskatt samt avgifter av skattenatur i konsumentpriserna på olika energikällor

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanMotorbensin, blyfri 95 okt., c/l , Motorbensin, blyfri 95 okt., skatt % , Dieselolja, c/l ,

Valda 0 Totalt 16

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1998 , 1999 , 2000 ,

Valda 0 Totalt 24

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanjanuari , februari , mars ,

Valda 0 Totalt 12

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Obs:

Korrigerad 9.9.2021: Uppgifterna om motorbensin fr.o.m. februari 2021.
Beskrivning
Begrepp och definitioner
Naturgas: Till 12/2000 genomsnittspriset för avtalad försäljning av naturgas. Från 3/2001 konsumenttyp T8
Fjärrvärme: Skatte består bara av moms. Konsumentpriserna innehåller också bränsleacciser för
värmeproduktion, vilkas storlek beror på vilket bränsle som använts
Priset på fjärrvärme beräknas två gånger i året. Skattens andel har nu beräknats utgående från
prisuppgiften som är närmast resp. månad. Tidigare beräknades skattens andel utgående från den senaste prisuppgiften som getts ut före resp. månad.
Oljeskyddsavgiften retroaktivt borttagen från beräkningarna.