Till toppen

StatFin

 1. 12gb -- Priser på inhemska bränslen i energiproduktion (moms inte inkluderat), 1999Q3-2021Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20281 Ändrad senast: 2022-03-10

  1. Kvartal: 1999Q3, 1999Q4, 2000Q1, 2000Q2, ..., 2021Q4 (90)
  2. Inhemskt bränsle: Frästorn levererat (inkl. punktskatt), (1999Q3- ), Frästorn levererat (exkl. punktskatt), (2005Q3- ), Stycketorv levererat (inkl. punktskatt), (1999Q3- ), Stycketorv levererat (exkl. punktskatt), (2005Q3- ), Skogsflis levererat, (2016Q1- ) (5)
  3. Uppgifter: Pris (eur/MWh), Pris, årsförändring (%), (2)


 2. 12gc -- Spot-priser på den nordiska elbörsen efter prisområde, 1998M01-2022M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 99646 Ändrad senast: 2022-03-10

  1. Månad: 1998M01, 1998M02, 1998M03, 1998M04, ..., 2022M01 (289)
  2. Nord Pool prisområde: System, Sverige, Sverige 1, Sverige 2, ..., Litauen (19)
  3. Uppgifter: Priset på el (eur/MWh), Priset på el, årsförändring (%), (2)


 3. 12gd -- Pris på fjärrvärme enligt konsumenttyp, 1996M01-2022M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 61272 Ändrad senast: 2022-03-10

  1. Månad: 1996M01, 1996M02, 1996M03, 1996M04, ..., 2022M01 (313)
  2. Konsumenttyp: Småhus, (500 m3, 20 MWh/år), (1996M1-2010M7), Radhus, (2000 m3, 100 MWh/år), (1996M1-2010M7), Småhöghus, (5000 m3, 225 MWh/år), (1996M1-2010M7), Höghus, (10 000 m3, 450 MWh/a), (1996M1-2010M7), ..., Höghus, (effektbehov 230 kW, 20 000 m3, 600 MWh/år), (2011M1-) (8)
  3. Uppgifter: Priset på fjärrvärme (eur/MWh), Priset på fjärrvärme, årsförändring (%), (2)


 4. 12ge -- Konsumentpriser på flytande bränslen (inkluderar moms), 1988M01-2022M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 70458 Ändrad senast: 2022-03-10

  1. Månad: 1988M01, 1988M02, 1988M03, 1988M04, ..., 2022M01 (409)
  2. Bränsle: Motorbensin 95 E 10, c/l, Dieselolja, c/l, Lätt brännolja, c/l, Lätt brännolja, eur/MWh, ..., Tung brännolja, eur/MWh (2000-2010) (6)
  3. Uppgifter: Pris, Pris, årsförändring (%), (2)


 5. 12gw -- Priset på naturgas för överföringskunder (exkl. skatter), 2021M01-2021M12

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8353 Ändrad senast: 2022-03-10

  1. Månad: 2021M01, 2021M02, 2021M03, 2021M04, ..., 2021M12 (12)
  2. Typ av konsument av naturgas: Förbrukning 27 778 - 277 777 MWh/år, Förbrukning 277 778 - 1 111 111 MWh/år, Förbrukning > 1 111 111 MWh/år, (3)
  3. Uppgifter: Pris (eur/MWh), Pris, årsförändring (%), (2)


 6. 12gx -- Pris på elektricitet enligt konsumenttyp (inkl. elenergi, elöverföring och skatter), 1992M01-2021M12

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 108437 Ändrad senast: 2022-03-10

  1. Månad: 1992M01, 1992M02, 1992M03, 1992M04, ..., 2021M12 (360)
  2. Konsumenttyp: K1 (Höghusbostad, inget elaggregat, huvudsäkring 1x25 A, elkonsumtion 2 000 kWh/år), K2 (Småhus, elaggregat, ingen eluppvärmning, huvudsäkring 3 x 25 A, elkonsumtion 5 000 kWh/år), L1 (Småhus, rumsspecifik eluppvärmning, huvudsäkring 3x25 A, elkonsumtion 18 000 kWh/år), L2 (Småhus, delvis ackumulerande eluppvärmning, huvudsäkring 3x25 A, elkonsumtion 20 000 kWh/år), ..., T10 (Företags- och samfundskunder, 70 000 - 150 000 MWh/a), (2007M6-2018M7) (16)
  3. Uppgifter: Priset på el (c/kWh), Priset på el, årsförändring (%), (2)


 7. 12he -- Konsumentpriser på stenkol i energiproduktion (moms inte inkluderat), 1990M01-2021M12*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 56111 Ändrad senast: 2022-03-10

  1. Månad: 1990M01, 1990M02, 1990M03, 1990M04, ..., 2021M12* (384)
  2. Priset på kol: Stenkol, Vid kusten (inkl. Punktskatt), Stenkol, Vid kusten (exkl. Punktskatt), (2)
  3. Uppgifter: Pris (eur/t), Pris (eur/MWh), Pris, årsförändring (%), (3)


 8. 12hf -- Priset på naturgas för distributionskunder (exkl. skatter), 2021M01-2021M12

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8578 Ändrad senast: 2022-03-10

  1. Månad: 2021M01, 2021M02, 2021M03, 2021M04, ..., 2021M12 (12)
  2. Typ av konsument av naturgas: Förbrukning < 278 MWh/år, Förbrukning 278 - 2 777 MWh/år, Förbrukning 2 778 - 27 777 MWh, Förbrukning 27 778 - 277 777 MWh/år, (4)
  3. Uppgifter: Pris (eur/MWh), Pris, årsförändring (%), (2)