To the Top
 1. 12gb -- Priser på inhemska bränslen i energiproduktion (moms inte inkluderat), 1999Q3-2021Q1

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19902 Ändrad senast: 2021-06-10

  1. Kvartal: 1999Q3, 1999Q4, 2000Q1, 2000Q2, ..., 2021Q1 (87)
  2. Inhemskt bränsle: Frästorn levererat (inkl. punktskatt), (1999Q3- ), Frästorn levererat (exkl. punktskatt), (2005Q3- ), Stycketorv levererat (inkl. punktskatt), (1999Q3- ), Stycketorv levererat (exkl. punktskatt), (2005Q3- ), Skogsflis levererat, (2016Q1- ) (5)
  3. Uppgifter: Pris (eur/MWh), Pris, årsförändring (%), (2)


 2. 12gc -- Spot-priser på den nordiska elbörsen efter prisområde, 1998M01-2021M05

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 96865 Ändrad senast: 2021-06-10

  1. Månad: 1998M01, 1998M02, 1998M03, 1998M04, ..., 2021M05 (281)
  2. Nord Pool prisområde: System, Sverige, Sverige 1, Sverige 2, ..., Litauen (19)
  3. Uppgifter: Priset på el (eur/MWh), Priset på el, årsförändring (%), (2)


 3. 12gd -- Pris på fjärrvärme enligt konsumenttyp, 1996M01-2021M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 59251 Ändrad senast: 2021-06-10

  1. Månad: 1996M01, 1996M02, 1996M03, 1996M04, ..., 2021M01 (301)
  2. Konsumenttyp: Småhus, (500 m3, 20 MWh/år), (1996M1-2010M7), Radhus, (2000 m3, 100 MWh/år), (1996M1-2010M7), Småhöghus, (5000 m3, 225 MWh/år), (1996M1-2010M7), Höghus, (10 000 m3, 450 MWh/a), (1996M1-2010M7), ..., Höghus, (effektbehov 230 kW, 20 000 m3, 600 MWh/år), (2011M1-) (8)
  3. Uppgifter: Priset på fjärrvärme (eur/MWh), Priset på fjärrvärme, årsförändring (%), (2)


 4. 12ge -- Konsumentpriser på flytande bränslen (inkluderar moms), 1988M01-2021M05

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 69234 Ändrad senast: 2021-06-10

  1. Månad: 1988M01, 1988M02, 1988M03, 1988M04, ..., 2021M05 (401)
  2. Bränsle: Motorbensin 95 E 10, c/l, Dieselolja, c/l, Lätt brännolja, c/l, Lätt brännolja, eur/MWh, ..., Tung brännolja, eur/MWh (2000-2010) (6)
  3. Uppgifter: Pris, Pris, årsförändring (%), (2)


 5. 12gw -- Priset på naturgas för överföringskunder (exkl. skatter), 2021M01-2021M04

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7358 Ändrad senast: 2021-06-10

  1. Månad: 2021M01, 2021M02, 2021M03, 2021M04, (4)
  2. Typ av konsument av naturgas: Förbrukning 27 778 - 277 777 MWh/år, Förbrukning 277 778 - 1 111 111 MWh/år, Förbrukning > 1 111 111 MWh/år, (3)
  3. Uppgifter: Pris (eur/MWh), Pris, årsförändring (%), (2)


 6. 12gx -- Pris på elektricitet enligt konsumenttyp (inkl. elenergi, elöverföring och skatter), 1992M01-2021M03

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 105991 Ändrad senast: 2021-06-10

  1. Månad: 1992M01, 1992M02, 1992M03, 1992M04, ..., 2021M03 (351)
  2. Konsumenttyp: K1 (Höghusbostad, inget elaggregat, huvudsäkring 1x25 A, elkonsumtion 2 000 kWh/år), K2 (Småhus, elaggregat, ingen eluppvärmning, huvudsäkring 3 x 25 A, elkonsumtion 5 000 kWh/år), L1 (Småhus, rumsspecifik eluppvärmning, huvudsäkring 3x25 A, elkonsumtion 18 000 kWh/år), L2 (Småhus, delvis ackumulerande eluppvärmning, huvudsäkring 3x25 A, elkonsumtion 20 000 kWh/år), ..., T10 (Företags- och samfundskunder, 70 000 - 150 000 MWh/a), (2007M6-2018M7) (16)
  3. Uppgifter: Priset på el (c/kWh), Priset på el, årsförändring (%), (2)


 7. 12he -- Konsumentpriser på stenkol i energiproduktion (moms inte inkluderat), 1990M01-2021M03*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 55523 Ändrad senast: 2021-06-10

  1. Månad: 1990M01, 1990M02, 1990M03, 1990M04, ..., 2021M03* (375)
  2. Priset på kol: Stenkol, Vid kusten (inkl. Punktskatt), Stenkol, Vid kusten (exkl. Punktskatt), (2)
  3. Uppgifter: Pris (eur/t), Pris (eur/MWh), Pris, årsförändring (%), (3)


 8. 12hf -- Priset på naturgas för distributionskunder (exkl. skatter), 2021M01-2021M04

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7496 Ändrad senast: 2021-06-10

  1. Månad: 2021M01, 2021M02, 2021M03, 2021M04, (4)
  2. Typ av konsument av naturgas: Förbrukning < 278 MWh/år, Förbrukning 278 - 2 777 MWh/år, Förbrukning 2 778 - 27 777 MWh, Förbrukning 27 778 - 277 777 MWh/år, (4)
  3. Uppgifter: Pris (eur/MWh), Pris, årsförändring (%), (2)


 9. 008 -- Konsumentpris på träpellet i värmeproduktion och index (moms inkluderat)

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7388 Ändrad senast: 2020-09-10

  1. Produkt: Träpellet,Konsumentpris, €/t, Träpellet,Konsumentpris, c/kWh, Träpellet,Konsumentpris och index 2005=100, Träpellet,Konsumentpris och index 2010=100, (4)
  2. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2020 (13)
  3. Period: januari, februari, mars, april, ..., december (12)
  4. Uppgifter: Pris, index, Årsförändring %, (2)


 10. 002 -- Konsumentpriser på stenkol och naturgas i energiproduktion (moms inte inkluderat)

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 56352 Ändrad senast: 2020-09-10

  1. Bränsle: Stenkol, Vid kusten, €/t (Pris inkl. punktskatt), Stenkol, Vid kusten, €/MWh (Pris inkl. punktskatt), Stenkol, Vid kusten, €/t (Pris exkl. punktskatt), Stenkol, Vid kusten, €/MWh (Pris exkl. punktskatt), ..., Naturgas (kalorimetriska värmevärdet), pris €/MWh (Pris exkl. punktskatt) (12)
  2. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020* (32)
  3. Period: januari, februari, mars, april, ..., december (12)
  4. Uppgifter: Pris, Årsförändring, %, (2)


 11. 009 -- Punkt- och mervärdesskatt samt avgifter av skattenatur i konsumentpriserna på olika energikällor

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 42986 Ändrad senast: 2021-06-10

  1. Bränsle: Motorbensin, blyfri 95 okt., c/l, Motorbensin, blyfri 95 okt., skatt %, Dieselolja, c/l, Dieselolja, skatt %, ..., Fjärrvärme, skatt % (16)
  2. År: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2021 (24)
  3. Månad: januari, februari, mars, april, ..., december (12)
  4. Uppgifter: Skatt, Årsförändring, %, (2)