Till toppen

208 -- Watching television programmes , those aged 15 or over (1981, 1991, 2002, 2017) %

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Socioeconomic status total , Employer (0-1) , Upper-level employee (2) ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: A film , A Finnish film , A foreign film ,

Valda 0 Totalt 25

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Description
Quality descriptions
Concepts and definitions
Reviews
Explanation of symbols:
. Category not applicable
.. Data not available or too uncertain for presentation, or subject to secrecy
- Magnitude nil