To the Top

166 -- Has read books about food, cooking or nutrition , those aged 15 or over (2017) %
Variabel översikt
Sex
Obligatoriskt *
Background variable
Obligatoriskt *
Year
Obligatoriskt *
Data
Obligatoriskt *
Response
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Sex

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 3

Background variable

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Socioeconomic status total , Employer (0-1) , Upper-level employee (2) ,

Valda 0 Totalt 10

Year

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 1

Data

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 1

Response

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Description
Quality descriptions
Concepts and definitions
Reviews
Explanation of symbols:
. Category not applicable
.. Data not available or too uncertain for presentation, or subject to secrecy
- Magnitude nil