Till toppen

StatFin

 1. 131u -- Risk för fattigdom eller social utestängning efter ålder och kön, 2008-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 30022 Ändrad senast: 2021-05-05

  1. Ålder: Totalt, 0 - 17, 18 - 24, 25 - 34, ..., 75 - (8)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)
  4. Uppgifter: Personer i risk för fattigdom eller social utestängning totalt, Andelen personer i risk för fattigdom eller social utestängning, %, Personer i risk för fattigdom eller social utestängning i en dimension, Andelen personer i risk för fattigdom eller social utestängning i en dimension, %, ..., Personer i populationen (7)


 2. 131v -- Risk för fattigdom eller social utestängning efter hushållens livsfas, 2008-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 25858 Ändrad senast: 2021-05-05

  1. Hushållens livsfas: Samtliga hushåll, 1 Enpersonhushåll, 1.1 Enpersonhushåll, under 35 år, 1.2 Enpersonhushåll, 35-64 år, ..., 4 Övriga hushåll (13)
  2. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)
  3. Uppgifter: Personer i risk för fattigdom eller social utestängning totalt, Andelen personer i risk för fattigdom eller social utestängning, %, Personer i risk för fattigdom eller social utestängning i en dimension, Andelen personer i risk för fattigdom eller social utestängning i en dimension, %, ..., Personer i populationen (7)


 3. 131x -- Risk för fattigdom eller social utestängning efter socioekonomisk ställning, 2008-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 28277 Ändrad senast: 2021-05-05

  1. Socioekonomisk ställning: Totalt, 1 Företagare och jordbruksföretagare, 1.1 Jordbruksföretagare, 1.2 Företagare undantag jordbruksföretagare, ..., 6 Övriga (18)
  2. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)
  3. Uppgifter: Personer i risk för fattigdom eller social utestängning totalt, Andelen personer i risk för fattigdom eller social utestängning, %, Personer i risk för fattigdom eller social utestängning i en dimension, Andelen personer i risk för fattigdom eller social utestängning i en dimension, %, ..., Personer i populationen (7)


 4. 131y -- Risk för fattigdom eller social utestängning efter regionen, 2008-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22862 Ändrad senast: 2021-05-05

  1. Område: Hela landet, Helsingfors, Övriga huvudstadsregionen, Övriga stora universitetsstäder, ..., Landsbygdskommuner (7)
  2. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)
  3. Uppgifter: Personer i risk för fattigdom eller social utestängning totalt, Andelen personer i risk för fattigdom eller social utestängning, %, Personer i risk för fattigdom eller social utestängning i en dimension, Andelen personer i risk för fattigdom eller social utestängning i en dimension, %, ..., Personer i populationen (7)


 5. 11y2 -- Kombinationer av dimensioner av risk för fattigdom och social utestängning efter kön, 2008-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16699 Ändrad senast: 2021-05-05

  1. Kombinationer av risk för fattigdom eller social utestängning: Alla sammanlagt, Endast medlem i hushåll med låg inkomst, Endast medelem i hushåll med låg arbetsintensitet, Endast allvarlig materiell fattigdom, ..., Låg inkomst + allvarlig materiell fattigdom + låg arbetsintensitet (8)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Uppgifter: Antalet personer, Andel av befolkningen, %, Antalet personer i urvalet, (3)
  4. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)