Till toppen

StatFin

 1. 127u -- Hushållens syn på förändringen av den egna ekonomiska situationen under föregående år efter hushålls livsfas, 1991-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 57432 Ändrad senast: 2022-04-01

  1. År: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2021 (31)
  2. Hushållens livsfas: Samtliga hushåll, 1 Enpersonhushåll, 1.1 Enpersonhushåll, under 35 år, 1.2 Enpersonhushåll, 35-64 år, ..., 4 Övriga hushåll (13)
  3. Uppgifter: Hushåll i populationen, Förändrats i en klart bättre riktning jämfört med föregående år, %, Förändrats i en klart bättre riktning jämfört med föregående år, antalet, Förändrats i en något bättre riktning jämfört med föregående år, %, ..., Förändring jämfört med föregående år, uppgiften saknas, antalet (13)


 2. 132a -- Hushållens subjektiv uppfattning om utkomst efter hushålls livsfas, 2004-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 35589 Ändrad senast: 2022-04-01

  1. Hushållens livsfas: Samtliga hushåll, 1 Enpersonhushåll, 2 Par utan barn, 3 Barnfamiler, ..., 4 Övriga hushåll (7)
  2. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2021 (18)
  3. Uppgifter: Hushåll i populationen, Antalet personer, Antalet barn, Andelen hushåll med svårigheter eller stora svårigheter med sin utkomst, %, ..., Andelen barn i hushåll som klarar av sin utkomst ganska enkelt, enkelt eller mycket enkelt, % (12)


 3. 132d -- Hushållens sparförmåga och möjlighet att klara av oväntade utgifter åren efter livsfas, 2004-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19887 Ändrad senast: 2022-04-01

  1. Hushållens livsfas: Samtliga hushåll, 1 Enpersonhushåll, 1.1 Enpersonhushåll, under 35 år, 1.2 Enpersonhushåll, 35-64 år, ..., 4 Övriga hushåll (13)
  2. Uppgifter: Hushåll i populationen, Hushåll som kan spara pengar, %, Hushåll som inte kan spara pengar, %, Hushåll som skulle klara av oväntade utgifter, %, Hushåll som inte skulle klara av oväntade utgifter, % (5)
  3. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2021 (18)


 4. 135s -- Hushållens uppskattning av förändringen av den egna ekonomiska situationen under de följande 12 månaderna efter socioekonomiks ställning, 1992-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 52995 Ändrad senast: 2022-04-01

  1. År: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2021 (30)
  2. Socioekonomisk ställning: Totalt, 1 Företagare och jordbruksföretagare, 1.1 Jordbruksföretagare, 1.2 Företagare undantag jordbruksföretagare, ..., 6 Övriga (12)
  3. Uppgifter: Hushåll i populationen, Blir betydligt bättre under de följande 12 månaderna, %, Blir betydligt bättre under de följande 12 månaderna, antalet, Blir något bättre under de följande 12 månaderna, %, ..., Förändring under de följande 12 månaderna, uppgiften saknas, antalet (13)


 5. 135u -- Hushållens syn på förändringen av den egna ekonomiska situationen under föregående år efter hushålls socioekonomisk ställning, 1991-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 54423 Ändrad senast: 2022-04-01

  1. År: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2021 (31)
  2. Socioekonomisk ställning: Totalt, 1 Företagare och jordbruksföretagare, 1.1 Jordbruksföretagare, 1.2 Företagare undantag jordbruksföretagare, ..., 6 Övriga (12)
  3. Uppgifter: Hushåll i populationen, Förändrats i en klart bättre riktning jämfört med föregående år, %, Förändrats i en klart bättre riktning jämfört med föregående år, antalet, Förändrats i en något bättre riktning jämfört med föregående år, %, ..., Förändring jämfört med föregående år, uppgiften saknas, antalet (13)


 6. 135v -- Hushållens uppskattning av förändringen av den egna ekonomiska situationen under de följande 12 månaderna efter hushållens livsfas, 1992-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 56009 Ändrad senast: 2022-04-01

  1. År: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2021 (30)
  2. Hushållens livsfas: Samtliga hushåll, 1 Enpersonhushåll, 1.1 Enpersonhushåll, under 35 år, 1.2 Enpersonhushåll, 35-64 år, ..., 4 Övriga hushåll (13)
  3. Uppgifter: Hushåll i populationen, Blir betydligt bättre under de följande 12 månaderna, %, Blir betydligt bättre under de följande 12 månaderna, antalet, Blir något bättre under de följande 12 månaderna, %, ..., Förändring under de följande 12 månaderna, uppgiften saknas, antalet (13)


 7. 11y4 -- Ekonomisk belastning av utgifter för hälso- och sjukvård efter inkomstgrupp, 2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11644 Ändrad senast: 2019-05-24

  1. Inkomst kvintilgrupp: Totalt, I (20 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., V (20 % med de högsta inkomsterna) (6)
  2. Hälsovårdutgifter: Hälsovårdstjänster (utom tandvård), Tandvårdstjänster, Utgifter för läkemedel, (3)
  3. Belastning av utgifter: Alla, En stor ekonomiska belastning, En någorlunda stor ekonomisk belastning, Ingen belastning alls, ..., Uppgiften saknas (6)
  4. Uppgifter: Antalet personer, Andelen personer (%), Antalet personer i urvalet, (3)
  5. År: 2016, (1)


 8. 11yu -- Ekonomisk belastning av utgifter för hälso- och sjukvård efter personens hushålls livsfas, 2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15574 Ändrad senast: 2019-05-24

  1. Personens hushållens livsfas: Samtliga hushåll, 1. Enpersonhushåll, 1.1 Enpersonhushåll, under 35 år, 1.2 Enpersonhushåll, 35-64 år, ..., 6. Övriga hushåll (13)
  2. Hälsovårdutgifter: Hälsovårdstjänster (utom tandvård), Tandvårdstjänster, Utgifter för läkemedel, (3)
  3. Belastning av utgifter: Alla, En stor ekonomiska belastning, En någorlunda stor ekonomisk belastning, Ingen belastning alls, ..., Uppgiften saknas (6)
  4. Uppgifter: Antalet personer, Andelen personer (%), Antalet personer i urvalet, (3)
  5. År: 2016, (1)