Till toppen

StatFin

 1. 11te -- Självupplevd hälsa bland 16 år fyllda i hushållsbefolkningen efter ålder och kön, 2015-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 24979 Ändrad senast: 2022-04-01

  1. Ålder: Totalt, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 75 - (7)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Uppgifter: Personer som upplevt sitt hälsotillstånd som gott eller mycket gott, Andelen som upplevt sitt hälsotillstånd som gott eller mycket gott, %, Personer som upplevt sitt hälsotillstånd som medelmåttigt, dåligt eller mycket dåligt, Andelen som upplevt sitt hälsotillstånd som medelmåttigt, dåligt eller mycket dåligt, %, ..., Personer som upplevt sitt hälsotillstånd som medelmåttigt, dåligt eller mycket dåligt, antal i urvalet (8)
  4. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)


 2. 11ty -- Nöjd med livet bland 16 år fyllda i hushållsbefolkningen efter ålder, 2013-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 23381 Ändrad senast: 2022-04-01

  1. Ålder: Totalt, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 75 - (7)
  2. Uppgifter: Mycket nöjda (9-10), Andelen mycket nöjda (9-10), %, Nöjda (7-8), Andelen nöjda (7-8), %, ..., Uppgift saknas, antal i urvalet (12)
  3. År: 2013, 2015, 2016, 2017, ..., 2021 (8)


 3. 11v2 -- Nöjd med livet, medeltal, bland 16 år fyllda i hushållsbefolkningen efter ålder och inkomstgrupp, 2013-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7953 Ändrad senast: 2022-04-01

  1. Ålder: Totalt, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 75 - (7)
  2. Inkomstgrupp: Totalt, I (20 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., V (20 % med de högsta inkomsterna) (6)
  3. Uppgifter: Medeltal för nöjd med livet, (1)
  4. År: 2013, 2015, 2016, 2017, ..., 2021 (8)


 4. 11ze -- Nöjd med livet, medeltal, bland 16 år fyllda i hushållsbefolkningen efter ålder och självupplevd hälsa, 2013-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7898 Ändrad senast: 2022-04-01

  1. Ålder: Totalt, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 75 - (7)
  2. Självupplevd hälsa: Alla, Mycket god, God, Medelmåttig, Dålig eller mycket dålig (5)
  3. Uppgifter: Medeltal för nöjd med livet, (1)
  4. År: 2013, 2015, 2016, 2017, ..., 2021 (8)


 5. 11zy -- Självupplevd hälsa bland 16 år fyllda i hushållsbefolkningen efter inkomstgrupp, 2015-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21456 Ändrad senast: 2022-04-01

  1. Inkomstgrupp: Totalt, I (20 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., V (20 % med de högsta inkomsterna) (6)
  2. Uppgifter: Personer som upplevt sitt hälsotillstånd som gott eller mycket gott, Andelen som upplevt sitt hälsotillstånd som gott eller mycket gott, %, Personer som upplevt sitt hälsotillstånd som medelmåttigt, dåligt eller mycket dåligt, Andelen som upplevt sitt hälsotillstånd som medelmåttigt, dåligt eller mycket dåligt, %, ..., Hälsotillståndet okänt, antal i urvalet (9)
  3. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)


 6. 121a -- Nöjd med livet bland 16 år fyllda i hushållsbefolkningen efter inkomstgrupp, 2013-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 23047 Ändrad senast: 2022-04-01

  1. Inkomstgrupp: Totalt, I (20 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., V (20 % med de högsta inkomsterna) (6)
  2. Uppgifter: Mycket nöjda (9-10), Andelen mycket nöjda (9-10), %, Nöjda (7-8), Andelen nöjda (7-8), %, ..., Uppgift saknas, antal i urvalet (12)
  3. År: 2013, 2015, 2016, 2017, ..., 2021 (8)


 7. 11ub -- Nöjd med huhållets ekonomiska situation bland 16 år fyllda efter personens socioekonomiska ställning, 2013-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14086 Ändrad senast: 2019-05-24

  1. Personens socioekonomisk ställning: Samtliga hushåll, 1. Företagare och lantbruksföretagare, 1.1 Lantbruksföretagare, 1.2 Övriga företagare, ..., 6. Övriga (18)
  2. Nöjd med huhållets ekonomisk situation: Alla, 0-6, 7-8, 9-10, Uppgiften saknas (5)
  3. Uppgifter: Antalet personer, Andelen personer (%), Antalet personer i urvalet, (3)
  4. År: 2013, 2018, (2)


 8. 11ud -- Nöjd med människorelationer bland 16 år fyllda efter personens hushålls livsfas, 2013-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12499 Ändrad senast: 2019-05-24

  1. Personens hushållens livsfas: Samtliga hushåll, 1. Enpersonhushåll, 1.1 Enpersonhushåll, under 35 år, 1.2 Enpersonhushåll, 35-64 år, ..., 6. Övriga hushåll (13)
  2. Nöjd med relationer med andra människor: Alla, 0-6, 7-8, 9-10, Uppgiften saknas (5)
  3. Uppgifter: Antalet personer, Andelen personer (%), Antalet personer i urvalet, (3)
  4. År: 2013, 2018, (2)


 9. 11wp -- Lycklig under 4 veckor bland 16 år fyllda efter personens ålder, 2013-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9442 Ändrad senast: 2019-05-24

  1. Ålder: Totalt, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 75 - (7)
  2. Skalan: Totalt, Hela tiden eller för det mesta, Ibland, Sällan eller inte alls, Uppgiften saknas (5)
  3. Uppgifter: Antalet personer, Andelen personer (%), Antalet personer i urvalet, (3)
  4. År: 2013, 2018, (2)


 10. 11z9 -- Ensamhetskänsla under 4 veckor bland 16 år fyllda efter ålder, 2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9000 Ändrad senast: 2019-05-24

  1. Ålder: Totalt, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 75 - (7)
  2. Ensam: Totalt, Hela tiden eller för det mesta, Ibland, Sällan eller inte alls, Uppgiften saknas (5)
  3. Uppgifter: Antalet personer, Andelen personer (%), Antalet personer i urvalet, (3)
  4. År: 2018, (1)


 11. 11zc -- Ensamhetskänsla under 4 veckor bland 16 år fyllda efter personens hushålls livsfas, 2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11274 Ändrad senast: 2019-05-24

  1. Personens hushållens livsfas: Samtliga hushåll, 1. Enpersonhushåll, 1.1 Enpersonhushåll, under 35 år, 1.2 Enpersonhushåll, 35-64 år, ..., 6. Övriga hushåll (13)
  2. Ensam: Totalt, Hela tiden eller för det mesta, Ibland, Sällan eller inte alls, Uppgiften saknas (5)
  3. Uppgifter: Antalet personer, Andelen personer (%), Antalet personer i urvalet, (3)
  4. År: 2018, (1)


 12. 11zd -- Ensamhetskänsla under 4 veckor bland 16 år fyllda efter nöjd med relationer med andra människor, 2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9322 Ändrad senast: 2019-05-24

  1. Nöjd med relationer med andra människor: Alla, 0-6, 7-8, 9-10, Uppgiften saknas (5)
  2. Ensam: Totalt, Hela tiden eller för det mesta, Ibland, Sällan eller inte alls, Uppgiften saknas (5)
  3. Uppgifter: Antalet personer, Andelen personer (%), Antalet personer i urvalet, (3)
  4. År: 2018, (1)


 13. 11z7 -- Lung och harmonisk under 4 veckor bland 16 år fyllda efter ålder, 2013-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9610 Ändrad senast: 2019-05-24

  1. Ålder: Totalt, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 75 - (7)
  2. Skalan: Totalt, Hela tiden eller för det mesta, Ibland, Sällan eller inte alls, Uppgiften saknas (5)
  3. Uppgifter: Antalet personer, Andelen personer (%), Antalet personer i urvalet, (3)
  4. År: 2013, 2018, (2)


 14. 11z8 -- Ledsen och deprimerad under 4 veckor bland 16 år fyllda, 2013-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9639 Ändrad senast: 2019-05-24

  1. Ålder: Totalt, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 75 - (7)
  2. Skalan: Totalt, Hela tiden eller för det mesta, Ibland, Sällan eller inte alls, Uppgiften saknas (5)
  3. Uppgifter: Antalet personer, Andelen personer (%), Antalet personer i urvalet, (3)
  4. År: 2013, 2018, (2)


 15. 11za -- Nervös under 4 veckor bland 16 år fyllda efter ålder, 2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9053 Ändrad senast: 2019-05-24

  1. Ålder: Totalt, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 75 - (7)
  2. Skalan: Totalt, Hela tiden eller för det mesta, Ibland, Sällan eller inte alls, Uppgiften saknas (5)
  3. Uppgifter: Antalet personer, Andelen personer (%), Antalet personer i urvalet, (3)
  4. År: 2018, (1)


 16. 11zb -- Nedstämd under 4 veckor bland 16 år fyllda efter ålder, 2013-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9607 Ändrad senast: 2019-05-24

  1. Ålder: Totalt, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 75 - (7)
  2. Skalan: Totalt, Hela tiden eller för det mesta, Ibland, Sällan eller inte alls, Uppgiften saknas (5)
  3. Uppgifter: Antalet personer, Andelen personer (%), Antalet personer i urvalet, (3)
  4. År: 2013, 2018, (2)


 17. 13ju -- Förtroende för andra människor bland 16 år fyllda efter inkomstgrupp, 2013-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18059 Ändrad senast: 2022-04-01

  1. År: 2013, 2018, 2021, (3)
  2. Inkomstgrupp: Totalt, I (20 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., V (20 % med de högsta inkomsterna) (6)
  3. Uppgifter: Förtoende 9-10, Förtoende 9-10, %, Förtoende 7-8, Förtoende 7-8, %, ..., Förtoende 0-6, antal i urvalet (11)


 18. 13jv -- Förtroende för andra människor bland 16 år fyllda efter personens hushålls livsfas, 2013-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20892 Ändrad senast: 2022-04-01

  1. År: 2013, 2018, 2021, (3)
  2. Hushållens livsfas: Samtliga hushåll, 1 Enpersonhushåll, 1.1 Enpersonhushåll, under 35 år, 1.2 Enpersonhushåll, 35-64 år, ..., 4 Övriga hushåll (13)
  3. Uppgifter: Förtoende 9-10, Förtoende 9-10, %, Förtoende 7-8, Förtoende 7-8, %, ..., Förtoende 0-6, antal i urvalet (11)