To the Top
 1. 116g -- Byggnaderna efter användningssyfte och byggnadsår, 2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 431350 Ändrad senast: 2020-05-27

  1. Byggnadsår: Totalt, - 1920, 1921 - 1939, 1940 - 1959, ..., Okänd (11)
  2. Byggnadens användningssyfte (byggnadsklassificering 1994): Totalt, Fristående småhus, Rad- och kedjehus, Flervåningsbostadshus, ..., Övriga byggnader (13)
  3. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (311)
  4. År: 2019, (1)
  5. Uppgifter: Byggnader (antal), Våningsyta (m2), (2)


 2. 116h -- Byggnader efter användningssyfte och värmekälla, 2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 319914 Ändrad senast: 2020-05-27

  1. Byggnadens användningssyfte (byggnadsklassificering 1994): Totalt, Fristående småhus, Rad- och kedjehus, Flervåningsbostadshus, ..., Övriga byggnader (13)
  2. Byggnadens värmekälla: Totalt, Fjärr- eller regionvärme, Olja, gas, Elektricitet, ..., Annat eller okänt (8)
  3. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (311)
  4. År: 2019, (1)
  5. Uppgifter: Byggnader (antal), Våningsyta (m2), (2)


 3. 116i -- Byggnader efter landskap och efter användningssyfte och värmekälla, 2005-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 316200 Ändrad senast: 2020-05-27

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., MK21 Åland (20)
  3. Byggnadens användningssyfte (byggnadsklassificering 1994): Totalt, Fristående småhus, Rad- och kedjehus, Flervåningsbostadshus, ..., Övriga byggnader (13)
  4. Byggnadens värmekälla: Totalt, Fjärr- eller regionvärme, Olja, gas, Elektricitet, ..., Annat eller okänt (8)
  5. Uppgifter: Byggnader (antal), Våningsyta (m2), (2)


 4. 116j -- Antal fritidshus efter område, 1970-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 42146 Ändrad senast: 2020-05-27

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (311)
  2. År: 1970, 1980, 1990, 1995, ..., 2019 (9)
  3. Uppgifter: Fritidshus (antal), (1)