To the Top

11jb -- Prisindex för egnahemshustomter 2015=100, 2015Q1-2021Q1
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Område
Obligatoriskt *
Kvartal
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Index , Kvartalsförändring, % , Årsförändring, % ,

Valda 0 Totalt 12

Område

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Hela landet , Huvudstadsregionen , Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen) ,

Valda 0 Totalt 11

Kvartal

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2015Q1 , 2015Q2 , 2015Q3 ,

Valda 0 Totalt 25

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Uppgifter
Index
Indexet är ett relationstal, som beskriver den relativa förändringen av en variabel (t.ex. pris, antal eller värde) i förhållande till basperioden (t.ex. år). Varje tidpunkts indextal anger hur många procent variabeln som granskas under ifrågavarande tidpunkt är av basperiodens värde eller mängd. Medeltalet av basperiodens indextal är 100.
Kvartalsförändring, %
Med kvartalsförändring avses den relativa förändringen av kvartalsindexet jämfört med indexet för det föregående kvartalet. Förändringen anges i allmänhet i procent.
Årsförändring, %
Årsförändring är indexets relativa förändring jämfört med motsvarande period året innan (t.ex. årsförändring av totalindexet för konsumentpriser, dvs. inflation).
Realprisindex
Anger förändringen av realpriserna jämfört med indexets bastidpunkt (t.ex. 2000, 1983 eller 1970). Realprisindexet fås genom att dividera nominalprisindexets poängtal med poängtalet för konsumentprisindexet under motsvarande tidpunkt och motsvarande basår.
Kvartalsförändring, % (realprisindex)
Med kvartalsförändring avses den relativa förändringen av kvartalsindexet jämfört med indexet för det föregående kvartalet. Förändringen anges i allmänhet i procent.
Årsförändring, % (realprisindex)
Årsförändring är indexets relativa förändring jämfört med motsvarande period året innan (t.ex. årsförändring av totalindexet för konsumentpriser, dvs. inflation).
Kvadratmeterspris (EUR/m2)
Neliöhinnat ovat pinta-alapainotettuja neliöhintojen aritmeettisia keskiarvoja (eur/m²).
Undre kvartil
25 % av observationer förblir under.
Medianpris
Keskimmäinen havainto, kun havainnot on järjestetty suuruusjärjestykseen.
Övre kvartil
75 % havainnoista jää alapuolelle.
Genomsnittlig golvyta m2
Omakotitalojen keskipinta-ala tarkoittaa keskimääräistä asuinpinta-alaa (m²)
Antal
Kauppojen lukumäärä kyseisellä ajanjaksolla. Kauppojen lukumäärään eivät sisälly vuokratontilla sijaitsevat omakotitalot. Kiinteistöjen hinnat -tilastossa julkaistavat lukumäärät poikkeavat pientalotonttien osalta Maanmittauslaitoksen kiinteistöjen kauppahintatilastossa julkaisemista lukumääristä erilaisten poimintasääntöjen takia.