To the Top
 1. 11j9 -- Prisindex för gamla egnahemshus 2015=100, 2015Q1-2020Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 45147 Ändrad senast: 2021-02-18

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Ramkommuner, ..., Norra Finland (12)
  2. Kvartal: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2020Q4 (24)
  3. Uppgifter: Index, Kvartalsförändring, %, Årsförändring, %, Realprisindex, ..., Antal (12)


 2. 11jb -- Prisindex för egnahemshustomter 2015=100, 2015Q1-2020Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 43310 Ändrad senast: 2021-02-18

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Ramkommuner, ..., Norra Finland (11)
  2. Kvartal: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2020Q4 (24)
  3. Uppgifter: Index, Kvartalsförändring, %, Årsförändring, %, Realprisindex, ..., Antal (12)


 3. 11jd -- Prisindex för gamla egnahemshus 2010=100, kedjade serier, 2010Q1-2020Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 17988 Ändrad senast: 2021-02-18

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Ramkommuner, ..., Norra Finland (12)
  2. Kvartal: 2010Q1, 2010Q2, 2010Q3, 2010Q4, ..., 2020Q4 (44)
  3. Uppgifter: Index, Realprisindex, (2)


 4. 11jf -- Prisindex för egnahemshustomter 2010=100, kedjade serier, 2010Q1-2020Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 17590 Ändrad senast: 2021-02-18

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Ramkommuner, ..., Norra Finland (11)
  2. Kvartal: 2010Q1, 2010Q2, 2010Q3, 2010Q4, ..., 2020Q4 (44)
  3. Uppgifter: Index, Realprisindex, (2)


 5. 11jm -- Prisindex för gamla egnahemshus 1985=100, kedjade serier, 1985Q1-2020Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 24859 Ändrad senast: 2021-02-18

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), (3)
  2. Kvartal: 1985Q1, 1985Q2, 1985Q3, 1985Q4, ..., 2020Q4 (144)
  3. Uppgifter: Index, Realprisindex, (2)


 6. 11jp -- Prisindex för egnahemshustomter 1985=100, kedjade serier, 1985Q1-2020Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 24868 Ändrad senast: 2021-02-18

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), (3)
  2. Kvartal: 1985Q1, 1985Q2, 1985Q3, 1985Q4, ..., 2020Q4 (144)
  3. Uppgifter: Index, Realprisindex, (2)


 7. 11k3 -- Prisindex för nya egnahemshus 2010=100, 2009Q1-2020Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13261 Ändrad senast: 2021-02-18

  1. Kvartal: 2009Q1, 2009Q2, 2009Q3, 2009Q4, ..., 2020Q4 (48)
  2. Uppgifter: Index, Kvartalsförändring, %, Årsförändring, %, (3)