Till toppen

136a -- Antal och värde på hemförsäljning, efter år, 2015-2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Hela landet , Huvudstadsregionen , Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen) ,

Valda 0 Totalt 15

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Revideringar i denna statistik
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Uppgifterna om köp och värde på hemförsäljningen av gamla aktiebostäder är inte totalt jämförbara med tidigare perioder fr.o.m. 2019Q4.

Hustyp

Klassificeringen indelar bostäderna i olika typer. T.ex. flervåningshus, radhus, småhus. I statistiken över bostadspriser används klasserna flervåningshus och radhus. I uppgifterna för radhus ingår också småhus i form av bostadsaktie.

Område

Område

Uppgifter

Antal hushålsköp fram till 2019

Antal hushålsköp

Antal hushålsköp från och med 2020

Antal hushålsköp

Värde på hemförsäljning fram till 2019

Värde på hemförsäljning totalt

Värde på hemförsäljning frän och med 2020

Värde på hemförsäljning totalt

Genomsnittliga området av lägenheten

Genomsnittliga området av solda bostäder