Till toppen

112q -- Genomsnittspriser på gamla aktiebostäder och antalet affärer efter postnummerområde och byggnadsår, 2010-2021*

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 00100 Helsingfors centrum - Främre Tölö (Helsingfors ) , 00120 Rödbergen (Helsingfors ) , 00130 Gardesstaden (Helsingfors ) ,

Valda 0 Totalt 1 687

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: -1949 , 1950-1959 , 1960-1969 ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2010 , 2011 , 2012 ,

Valda 1 Totalt 12

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Revideringar i denna statistik
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Kvadratmeterpriserna i tabellen har korrigerats 7.4.2020.
I uppgifterna på postnummernivå täcks kvadratmeterpriset, om färre än 6 köp har gjorts i området. Dessutom används ett s.k. sekundärt skydd i tabellen. För att uppgifterna om de grupper som har få uppgifter inte ska kunna härledas med hjälp av andra uppgifter, täcker man de grupper som har över minimiantalet köp. Syftet med detta är att göra det omöjligt att urskilja försäljningspriset på en enskild bostad.

Postnummer

Postnummerområde

Hustyp

Hustyp, antal rum

Byggnadsår

Beskriver årtiondet att ett golv eller radhus där boende finns har byggts.

År

* preliminär uppgift

År

2021*

* preliminär uppgift

Uppgifter

Kvadratmeterspris (EUR/m2)

Kvadratmeterpriserna är geometriska medelvärden av kvadratmeterpriser som beräknats direkt utgående från materialet (EUR/Prices per square metre are weighted geometric averages of square prices (EUR/m2) calculated directly from the data).
Kvadratmeterpriserna beskriver skillnaderna i prisnivåerna mellan områdena och de ska inte användas för beräkning av prisförändringen.
Kvadratmeterpriserna beskriver skillnaderna i prisnivåerna mellan områdena och de ska inte användas för beräkning av prisförändringen.

Antal

Antalet beskriver överlåtelseskattedeklarationer som fåtts av Skatteförvaltningen före publiceringstidpunkten. Uppgifterna revideras under de följande publiceringar på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer när alla överlåtelseskattedeklarationer har fåtts av Skatteförvaltningen. Det är inte att rekommendera att använda antal köp för att beskriva köpaktiviteten.
Uppgifterna om köp på hemförsäljningen är inte totalt jämförbara med tidigare perioder fr.o.m. 2019Q4.
I antalet bostadsköp ingår hitas- och aravabostäder samt observationer som raderas på grund av en yta eller ett pris som avviker från beräkningen av kvadratmeterpriser eller indexet. Hitas-, arava- och ovan nämnda outlier-observationer avgränsas från beräkningen av kvadratmeterpriser och index.