Till toppen

StatFin

 1. 112l -- Prisindexet för gamla aktiebostäder (2015=100) och antalet affärer, efter år, 2015-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 344987 Ändrad senast: 2022-01-28

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Nyland, ..., Rovaniemi (84)
  2. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  3. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  4. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  5. Uppgifter: Kvadratmeterspris (EUR/m2), Index (2015=100), Årsförändring (index 2015=100), Prisförändring jämfört med 2015, ..., Antal, överlåtelseskattedeklarationer från och med 2020 (9)


 2. 112q -- Genomsnittspriser på gamla aktiebostäder och antalet affärer efter postnummerområde och byggnadsår, 2010-2021*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10558965 Ändrad senast: 2022-01-28

  1. Postnummer: 00100 Helsingfors centrum - Främre Tölö (Helsingfors ), 00120 Rödbergen (Helsingfors ), 00130 Gardesstaden (Helsingfors ), 00140 Brunnsparken - Ulrikasborg (Helsingfors ), ..., 99980 Utsjoki centrum (Utsjoki ) (1687)
  2. Hustyp: Flervåningshus, enrumslägenhet, Flervåningshus, tvårumslägenhet, Flervåningshus, trerumslägenhet+, Flervåningshus totalt, ..., Hustyp totalt (6)
  3. Byggnadsår: -1949, 1950-1959, 1960-1969, 1970-1979, ..., Byggnadsår, totalt (9)
  4. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021* (12)
  5. Uppgifter: Kvadratmeterspris (EUR/m2), Antal, (2)


 3. 112s -- Genomsnittspriser på gamla aktiebostäder och antalet affärer, efter år, 2006-, 2006-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 262140 Ändrad senast: 2022-01-28

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Nyland, ..., Rovaniemi (84)
  2. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  3. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  4. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2021 (16)
  5. Uppgifter: Kvadratmeterspris (EUR/m2), Antal, överlåtelseskattedeklarationer fram till 2019, Antal, överlåtelseskattedeklarationer från och med 2020, (3)


 4. 112u -- Prisindexen för gamla aktiebostäder, (1970=100, 1983=100, 2000=100, 2005=100, 2010=100), efter år, 1988-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1769085 Ändrad senast: 2022-01-28

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Nyland, ..., Rovaniemi (83)
  2. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  3. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  4. År: 1988, 1989, 1990, 1991, ..., 2021 (34)
  5. Uppgifter: Index (1970=100), Realprisindex (1970=100), Index (1983=100), Realprisindex (1983=100), ..., Realprisindex (2010=100) (10)


 5. 112v -- Genomsnittspriser på gamla aktiebostäder och antalet affärer kommunvis, 2006-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 213573 Ändrad senast: 2021-05-04

  1. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  2. Kommun: Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, ..., Äänekoski (301)
  3. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2020 (15)
  4. Uppgifter: Kvadratmeterspris (EUR/m2), Antal, överlåtelseskattedeklarationer fram till 2019, Antal, överlåtelseskattedeklarationer från och med 2020, (3)


 6. 12de -- Kvadratsmeterpriser för nya aktiebostäder efter ägarform för tomten, efter år, 2015-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 53405 Ändrad senast: 2022-01-28

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Nyland, utan huvudstadsregionen, ..., Norra Finland, utan Uleåborg (15)
  2. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  3. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  4. Ägarform för tomten: Egen tomt, Hyrestomt, Ägarformer sammanlagt, (3)
  5. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  6. Uppgifter: Antal, Kvadratmeterspris (eur/m2), (2)


 7. 12dg -- Kvadratsmeterpriser för nya aktiebostäder efter delområde, efter år, 2015-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 38474 Ändrad senast: 2022-01-28

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Nyland, utan huvudstadsregionen, inre stadsområde, ..., Norra Finland, utan Uleåborg, övriga område (27)
  2. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  3. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  4. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  5. Uppgifter: Antal, Kvadratmeterspris (eur/m2), (2)


 8. 12fw -- Prisindexet för nya aktiebostäder (2015=100) och antalet affärer, efter år, 2015-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 33077 Ändrad senast: 2022-01-28

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Helsingfors, ..., Norra Finland (14)
  3. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  4. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  5. Uppgifter: Index (2015=100), Årsförändring (index 2015=100), Antal, (3)


 9. 136a -- Antal och värde på hemförsäljning, efter år, 2015-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 31994 Ändrad senast: 2021-05-28

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  2. Hustyp: Nya flervånings- et rådhus, Nya egnahemshus, Gamla flervånings- et radhus, Gamla egnahemshus, ..., Hustyp totalt (utan nya egnahemshus) (6)
  3. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Helsingfors, ..., Övriga Finland (Hela landet utan stora städerna) (15)
  4. Uppgifter: Antal hushålsköp fram till 2019, Antal hushålsköp från och med 2020, Värde på hemförsäljning fram till 2019, Värde på hemförsäljning frän och med 2020, Genomsnittliga området av lägenheten (5)