To the Top

12r3 -- Antal och värde på hemförsäljning, 2015Q1-2020Q4*
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Kvartal
Obligatoriskt *
Hustyp
Obligatoriskt *
Område
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 2

Kvartal

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2015Q1 , 2015Q2 , 2015Q3 ,

Valda 0 Totalt 24

Hustyp

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 6

Område

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Hela landet , Huvudstadsregionen , Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen) ,

Valda 0 Totalt 15

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Uppgifterna om köp av egnahemshus i Tammerfors är inte jämförbara med tidigare perioder fr.o.m. 2019Q1.
Revideringar i denna statistik
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Uppgifterna om köp och värde på hemförsäljningen av gamla aktiebostäder är inte totalt jämförbara med tidigare perioder fr.o.m. 2019Q4.
Kvartal
* preliminär uppgift
Hustyp
Klassificeringen indelar bostäderna i olika typer. T.ex. flervåningshus, radhus, småhus. I statistiken över bostadspriser används klasserna flervåningshus och radhus. I uppgifterna för radhus ingår också småhus i form av bostadsaktie.
Område
Område
Kvartal
2020Q1*
* preliminär uppgift
2020Q2*
* preliminär uppgift
2020Q3*
* preliminär uppgift
2020Q4*
* preliminär uppgift
Uppgifter
Antal
Antal hushållsköp
Värde på hemförsäljning
Värde på hemförsäljning totalt