To the Top

12dd -- Kvadratsmeterpriser för nya aktiebostäder efter ägarform för tomten, efter kvartal, 2015Q1-2020Q4
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Område
Obligatoriskt *
Ägarform för tomten
Obligatoriskt *
Hustyp
Obligatoriskt *
Antal rum
Obligatoriskt *
Kvartal
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 2

Område

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Hela landet , Huvudstadsregionen , Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen) ,

Valda 0 Totalt 15

Ägarform för tomten

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 3

Hustyp

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 3

Antal rum

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 4

Kvartal

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2015Q1 , 2015Q2 , 2015Q3 ,

Valda 0 Totalt 24

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Revideringar i denna statistik
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
... sekretessbelagd uppgift
... sekretessbelagd uppgift
Ägarform för tomten
Är bostaden belägen på en egen tomt eller på en hyrestomt.
Hustyp
Klassificeringen indelar bostäderna i olika typer. T.ex. flervåningshus, radhus, småhus. I statistiken över bostadspriser används klasserna flervåningshus och radhus. I uppgifterna för radhus ingår också småhus i form av bostadsaktie.
Antal rum
Antal rum är samma som antalet boningsrum i lägenheten. Köket räknas inte till boningsrum. Bostäder som hör till klass 3r+ har minst tre rum.
Uppgifter
Antal
Kauppojen lukumäärä kuvaa tehtyjen uusien osakeasuntojen kauppojen määrää alueella.
Aineisto kattaa n. 70 prosenttia kotitalouksien ostamista uudiskohteista ja kattavuudessa on alueellista vaihtelua
Lukumäärässä ovat mukana sekä vapaarahoitteiset että hitas-kohteet. Lukumäärätiedot eivät ole täysin vertailukelpoiset, sillä aineistoon tietoja raportoivien rakennusliikkeiden joukko voi vaihdella etenkin pienempien rakennusyritysten osalta.
Kvadratmeterspris (eur/m2)
I prisstatistik över bostäder används kvadratmeterpris utan skatt, dvs. skulddelen ingår i priset. Prisbegreppet som publiceras är kvadratmeterpris (eur/m2).
Kvadratmeterpriserna beskriver skillnaderna i prisnivåerna mellan områdena och de ska inte användas för beräkning av prisförändringen.