To the Top

112p -- Genomsnittspriser på gamla aktiebostäder och antalet affärer efter postnummerområde, 2010Q1-2020Q4*
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Postnummer
Obligatoriskt *
Hustyp
Obligatoriskt *
Kvartal
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 2

Postnummer

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00100 Helsingfors centrum - Främre Tölö (Helsingfors ) , 00120 Rödbergen (Helsingfors ) , 00130 Gardesstaden (Helsingfors ) ,

Valda 0 Totalt 1 673

Hustyp

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 6

Kvartal

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2010Q1 , 2010Q2 , 2010Q3 ,

Valda 0 Totalt 44

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Revideringar i denna statistik
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Kvadratmeterpriserna i tabellen har korrigerats 7.4.2020.
I uppgifterna på postnummernivå täcks kvadratmeterpriset, om färre än 6 köp har gjorts i området. Dessutom används ett s.k. sekundärt skydd i tabellen. För att uppgifterna om de grupper som har få uppgifter inte ska kunna härledas med hjälp av andra uppgifter, täcker man de grupper som har över minimiantalet köp. Syftet med detta är att göra det omöjligt att urskilja försäljningspriset på en enskild bostad.
Postnummer
Postnummerområde
Hustyp
Hustyp, antal rum
Kvartal
* preliminär uppgift
Kvartal
2020Q1*
* preliminär uppgift
2020Q2*
* preliminär uppgift
2020Q3*
* preliminär uppgift
2020Q4*
* preliminär uppgift
Uppgifter
Kvadratmeterspris (EUR/m2)
Kvadratmeterpriserna är geometriska medelvärden av kvadratmeterpriser som beräknats direkt utgående från materialet (EUR/Prices per square metre are weighted geometric averages of square prices (EUR/m2) calculated directly from the data).
Kvadratmeterpriserna beskriver skillnaderna i prisnivåerna mellan områdena och de ska inte användas för beräkning av prisförändringen.
Kvadratmeterpriserna beskriver skillnaderna i prisnivåerna mellan områdena och de ska inte användas för beräkning av prisförändringen.
Antal
Antalet beskriver överlåtelseskattedeklarationer som fåtts av Skatteförvaltningen före publiceringstidpunkten. Uppgifterna revideras under de följande publiceringar på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer när alla överlåtelseskattedeklarationer har fåtts av Skatteförvaltningen. Det är inte att rekommendera att använda antal köp för att beskriva köpaktiviteten.
Uppgifterna om köp på hemförsäljningen är inte totalt jämförbara med tidigare perioder fr.o.m. 2019Q4.
I antalet bostadsköp ingår hitas- och aravabostäder samt observationer som raderas på grund av en yta eller ett pris som avviker från beräkningen av kvadratmeterpriser eller indexet. Hitas-, arava- och ovan nämnda outlier-observationer avgränsas från beräkningen av kvadratmeterpriser och index.