To the Top

112m -- Distributioner av kvadratsmeterpriser för gamla bostäder sedan 2015, 2015Q1-2020Q4*
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Område
Obligatoriskt *
Hustyp
Obligatoriskt *
Antal rum
Obligatoriskt *
Kvartal
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 3

Område

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Helsingfors , Helsingfors 1 , Helsingfors 2 ,

Valda 0 Totalt 21

Hustyp

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 2

Antal rum

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 4

Kvartal

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2015Q1 , 2015Q2 , 2015Q3 ,

Valda 0 Totalt 24

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Revideringar i denna statistik
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Hustyp
Klassificeringen indelar bostäderna i olika typer. T.ex. flervåningshus, radhus, småhus. I statistiken över bostadspriser används klasserna flervåningshus och radhus. I uppgifterna för radhus ingår också småhus i form av bostadsaktie.
Antal rum
Antal rum är samma som antalet boningsrum i lägenheten. Köket räknas inte till boningsrum. Bostäder som hör till klass 3r+ har minst tre rum.
Kvartal
* preliminär uppgift
Kvartal
2020Q1*
* preliminär uppgift
2020Q2*
* preliminär uppgift
2020Q3*
* preliminär uppgift
2020Q4*
* preliminär uppgift
Uppgifter
Undre kvartil
25 % av observationerna enligt storleksordning förblir under värdet i fråga.
Median
Medianen är ett vanligt centralmått, som anger fördelningens mittersta värde, när observationerna ordnats i storleksordning. Om det finns ett jämnt antal observationer, väljs de två mittersta värdena, utifrån vilka man beräknar ett medeltal.
Övre kvartil
75 % av observationerna enligt storleksordning förblir under värdet i fråga.