To the Top
 1. 112k -- Prisindexet för gamla aktiebostäder (2015=100) och antalet affärer, efter kvartal, 2015Q1-2021Q1*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1014223 Ändrad senast: 2021-05-04

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Nyland, ..., Rovaniemi (84)
  2. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  3. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  4. Kvartal: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2021Q1* (25)
  5. Uppgifter: Kvadratmeterspris (EUR/m2), Index (2015=100), Kvartalsförändring (index 2015=100), Årsförändring (index 2015=100), ..., Number of sales, asset transfer tax data 2020- (9)


 2. 112m -- Distributioner av kvadratsmeterpriser för gamla bostäder sedan 2015, 2015Q1-2021Q1*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 77883 Ändrad senast: 2021-05-04

  1. Område: Helsingfors, Helsingfors 1, Helsingfors 2, Helsingfors 3, ..., Uleåborg (21)
  2. Hustyp: Radhus, Flervåningshus, (2)
  3. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  4. Kvartal: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2021Q1* (25)
  5. Uppgifter: Undre kvartil, Median, Övre kvartil, (3)


 3. 112p -- Genomsnittspriser på gamla aktiebostäder och antalet affärer efter postnummerområde, 2010Q1-2021Q1*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4220444 Ändrad senast: 2021-05-04

  1. Postnummer: 00100 Helsingfors centrum - Främre Tölö (Helsingfors ), 00120 Rödbergen (Helsingfors ), 00130 Gardesstaden (Helsingfors ), 00140 Brunnsparken - Ulrikasborg (Helsingfors ), ..., 99980 Utsjoki centrum (Utsjoki ) (1673)
  2. Hustyp: Flervåningshus, enrumslägenhet, Flervåningshus, tvårumslägenhet, Flervåningshus, trerumslägenhet+, Flervåningshus totalt, ..., Hustyp totalt (6)
  3. Kvartal: 2010Q1, 2010Q2, 2010Q3, 2010Q4, ..., 2021Q1* (45)
  4. Uppgifter: Kvadratmeterspris (EUR/m2), Antal, (2)


 4. 112r -- Genomsnittspriser på gamla aktiebostäder och antalet affärer, efter kvartal, 2006-, 2006Q1-2021Q1*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 911221 Ändrad senast: 2021-05-04

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Nyland, ..., Rovaniemi (84)
  2. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  3. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  4. Kvartal: 2006Q1, 2006Q2, 2006Q3, 2006Q4, ..., 2021Q1* (61)
  5. Uppgifter: Kvadratmeterspris (EUR/m2), Antal, överlåtelseskattedeklarationer -2019, Number of sales, asset transfer tax data 2020-, (3)


 5. 112t -- Prisindexen för gamla aktiebostäder (1970=100, 1983=100, 2000=100, 2005=100, 2010=100), 1988Q1-2021Q1*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6822532 Ändrad senast: 2021-05-04

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Nyland, ..., Rovaniemi (83)
  2. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  3. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  4. Kvartal: 1988Q1, 1988Q2, 1988Q3, 1988Q4, ..., 2021Q1* (133)
  5. Uppgifter: Index (1970=100), Realprisindex (1970=100), Index (1983=100), Realprisindex (1983=100), ..., Realprisindex (2010=100) (10)


 6. 12dd -- Kvadratsmeterpriser för nya aktiebostäder efter ägarform för tomten, efter kvartal, 2015Q1-2021Q1

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 153608 Ändrad senast: 2021-05-04

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Nyland, utan huvudstadsregionen, ..., Norra Finland, utan Uleåborg (15)
  2. Ägarform för tomten: Egen tomt, Hyrestomt, Ägarformer sammanlagt, (3)
  3. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  4. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  5. Kvartal: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2021Q1 (25)
  6. Uppgifter: Antal, Kvadratmeterspris (eur/m2), (2)


 7. 12fv -- Prisindexet för nya aktiebostäder (2015=100) och antalet affärer, efter kvartal, 2015Q1-2021Q1

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 99249 Ändrad senast: 2021-05-04

  1. Kvartal: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2021Q1 (25)
  2. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Helsingfors, ..., Norra Finland (14)
  3. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  4. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  5. Uppgifter: Index (2015=100), Kvartalsförändring (index 2015=100), Årsförändring (index 2015=100), Antal, (4)


 8. 12r3 -- Antal och värde på hemförsäljning, 2015Q1-2021Q1*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 59696 Ändrad senast: 2021-06-29

  1. Kvartal: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2021Q1* (25)
  2. Hustyp: Nya flervånings- et rådhus, Nya egnahemshus, Gamla flervånings- et radhus, Gamla egnahemshus, ..., Hustyp totalt (utan nya egnahemshus) (6)
  3. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Helsingfors, ..., Övriga Finland (Hela landet utan stora städerna) (15)
  4. Uppgifter: Antal hushålsköp fram till 2019, Antal hushålsköp från och med 2020, Värde på hemförsäljning fram till 2019, Värde på hemförsäljning frän och med 2020, (4)