Till toppen

StatFin

 1. 112n -- Prisindexet för gamla aktiebostäder (2015=100) och antalet affärer, efter månad, 2015M01-2022M02*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 222776 Ändrad senast: 2022-04-01

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Helsingfors, ..., Norra Finland (14)
  2. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  3. Månad: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2022M02* (86)
  4. Uppgifter: Kvadratmeterspris (EUR/m2), Index (2015=100), Månadsförändring (index 2015=100), Årsförändring (index 2015=100), ..., Tid till försäljning (11)