Till toppen

116e -- Bostadshushåll efter bostadens upplåtelseform och storlek, 2005-2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Ackas , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 310

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Alla ägarbostäder , Alla hyresbostäder ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2005 , 2006 , 2007 ,

Valda 0 Totalt 16

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
I statistiken används i hela tidsserien områdesindelningen från 1.1.2021 Uppgifterna om inkorporerade kommuner har sammanslagits. Ett undantag är Längelmäkis partiella sammanslagning med Orivesi och Jämsä med början av 2006. Åren 1985-2005 hela befolkningen i Längelmäki sammanslogs med Jämsä. Uppgifterna är därför inte allsidig jämförbara i tidsserien för landskapen Birkaland och Mellersta Finland, Övre Birklands och Jämsä ekonomiska regioner samt Jämsä och Orivesi kommuner. Den 1 januari 2009 överfördes ett område på 29,1 km2 från Sibbo kommun till Helsingfors. Till följd av detta ändrades kommungränsen mellan Helsingfors och Sibbo och gränsen mellan Helsingfors ekonomiska region och Borgå ekonomiska region. Statistikföring av upplåtelseform preciserades 2014 för hyresbostäder särskilt när det gäller bostäder som är obekanta. I materialet för år 2020 preciserades statistikföringen av upplåtelseform igen särskilt när det gäller bostäder som ägs av hyreshusbolag.

Område

Område

År

År