To the Top

116e -- Bostadshushåll efter bostadens upplåtelseform och storlek, 2005-2019
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Område
År
Obligatoriskt *
Bostadshushållets storlek
Upplåtelseform
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 2

Område

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.HELA LANDET , Akaa , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 311

Optional variable

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2005 , 2006 , 2007 ,

Valda 0 Totalt 15

Bostadshushållets storlek


Valda 0 Totalt 5

Optional variable

Upplåtelseform

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , Alla ägarbostäder , Alla hyresbostäder ,

Valda 0 Totalt 7

Optional variable
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
I statistiken används i hela tidsserien områdesindelningen från 1.1.2020 Uppgifterna om inkorporerade kommuner har sammanslagits.
Område
Område
År
År