To the Top

1. Invånarstruktur 2017
Variabel översikt
Postnummerområde
Obligatoriskt *
Information
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Postnummerområde

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Finland , 00100 Helsingfors centrum - Främre Tölö (Helsingfors ) , 00120 Rödbergen (Helsingfors ) ,

Valda 0 Totalt 3 027

Information

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Invånare totalt, 2017 (HE) , Kvinnor, 2017 (HE) , Män, 2017 (HE) ,

Valda 0 Totalt 24

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

INVÅNARSTRUKTUR (HE)
Population:
Med invånare avses befolkning som är stadigvarande bosatt inom området. Samtliga personer som enligt befolkningsdatasystemet hade sin lagenliga hemvist i Finland vid årsskiftet (den 31 december) hör till den i landet bosatta befolkningen, oberoende av medborgarskap. Invånarnas läge fastställs utifrån bostadsbyggnadernas koordinater.Personer som bor på anstalt får lägesuppgiften utifrån anstaltens koordinater, om de är kända. Personer som bor på anstalt men saknar koordinater, finska medborgare som är tillfälligt bosatta utomlands och personer vilkas läge inte är känt i kommunen utelämnas. OBS! Av denna anledning avviker de officiella regionspecifika uppgifterna om antalet invånare från de regionspecifika summauppgifterna i databasen.
Källa:
Befolkningsstruktur, Statistikcentralen
Statistikår:
Uppgifterna i datagruppen är från tidpunkten 31.12.2017
Dataskydd:
Uppgifterna om befolkningstruktur är skyddade, om det finns färre än 30 invånare i området. Värdet i skyddade områden är '..'
Postnummerområde
2019 postnummerområdena
Information
Invånare totalt, 2017 (HE)
Med invånare avses befolkning som är stadigvarande bosatt inom området.
Kvinnor, 2017 (HE)
Kvinnor stadigvarande bosatta inom området.
Män, 2017 (HE)
Män stadigvarande bosatta inom området.
Invånarnas medelålder, 2017 (HE)
Invånarnas medelålder är medeltalet för invånarnas ålder per område. Vid beräkning av medeltalet har ett halvt år lagts till på varje invånares ålder, varefter ålderssumman har dividerats med antalet invånare.
0-2 år, 2017 (HE)
0-2 -åriga personer stadigvarande bosatta inom området.
3-6 år, 2017 (HE)
3-6 -åriga personer stadigvarande bosatta inom området.
7-12 år, 2017 (HE)
7-12 -åriga personer stadigvarande bosatta inom området.
13-15 år, 2017 (HE)
13-15 -åriga personer stadigvarande bosatta inom området.
16-17 år, 2017 (HE)
16-17 -åriga personer stadigvarande bosatta inom området.
18-19 år, 2017 (HE)
18-19 -åriga personer stadigvarande bosatta inom området.
20-24 år, 2017 (HE)
22-24 -åriga personer stadigvarande bosatta inom området.
25-29 år, 2017 (HE)
25-29 -åriga personer stadigvarande bosatta inom området.
30-34 år, 2017 (HE)
30-34 -åriga personer stadigvarande bosatta inom området.
35-39 år, 2017 (HE)
35-39 -åriga personer stadigvarande bosatta inom området.
40-44 år, 2017 (HE)
40-44 -åriga personer stadigvarande bosatta inom området.
45-49 år, 2017 (HE)
45-49 -åriga personer stadigvarande bosatta inom området.
50-54 år, 2017 (HE)
50-54 -åriga personer stadigvarande bosatta inom området.
55-59 år, 2017 (HE)
55-59 -åriga personer stadigvarande bosatta inom området.
60-64 år, 2017 (HE)
60-64 -åriga personer stadigvarande bosatta inom området.
65-69 år, 2017 (HE)
65-69 -åriga personer stadigvarande bosatta inom området.
70-74 år, 2017 (HE)
70-74 -åriga personer stadigvarande bosatta inom området.
75-79 år, 2017 (HE)
75-79 -åriga personer stadigvarande bosatta inom området.
80-84 år, 2017 (HE)
80-84 -åriga personer stadigvarande bosatta inom området.
85 år fyllda, 2017 (HE)
Över 84 -åriga personer stadigvarande bosatta inom området.