To the Top

11w6 -- Skilsmässor efter makarnas härkomst och bakgrundsland, 1990-2019
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Härkomst och bakgrundsland för makan/den yngre partnern
År
Obligatoriskt *
Härkomst och bakgrundsland för maken/den äldre partnern
Typ av äktenskap
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 1

Härkomst och bakgrundsland för makan/den yngre partnern

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.BAKGRUND FÖR MAKAN/DEN YNGRE PARTNERN TOTALT , FINLÄNDSK BAKGRUND TOTALT , UTLÄNDSK BAKGRUND TOTALT ,

Valda 0 Totalt 210

Optional variable

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 0 Totalt 30

Härkomst och bakgrundsland för maken/den äldre partnern

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.BAKGRUND FÖR MAKEN/DEN ÄLDRE PARTNERN TOTALT , FINLÄNDSK BAKGRUND TOTALT , UTLÄNDSK BAKGRUND TOTALT ,

Valda 0 Totalt 210

Optional variable

Typ av äktenskap


Valda 0 Totalt 3

Optional variable
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Begreppen för äktenskap och skilmässor har ändrats år 2017, se kvalitetsbeskrivningen.
Härkomst och bakgrundsland för makan/den yngre partnern
Härkomst och bakgrundsland har förklarats i Begrepp-sidan, se länken.
Stater och länder (ISO 3166).
Som klassificering efter världsdel använd Eurostats klassificering, där Cypern och Turkiet hör till Europa.
Klassificering efter världsdel innehåller Europa inte siffror om Finland.
Icke självständiga stater summerat med moderlandet.
Sudan = Sudan + Det forna Sudan
---
HDI = Indexet för mänsklig utveckling
Ranking efter land enligt HDI-index:
Forna Sovjetunionen har slagits samman till HDI-klassen Ryssland
Forna Tjeckoslovakien har slagits samman till HDI-klassen Tjeckien
Forna Jugoslavien och forna Serbien och Montenegro har slagits samman till HDI-klassen Serbien
Härkomst och bakgrundsland för maken/den äldre partnern
Härkomst och bakgrundsland har förklarats i Begrepp-sidan, se länken.
Stater och länder (ISO 3166).
Som klassificering efter världsdel använd Eurostats klassificering, där Cypern och Turkiet hör till Europa.
Klassificering efter världsdel innehåller Europa inte siffror om Finland.
Icke självständiga stater summerat med moderlandet.
Sudan = Sudan + Det forna Sudan
---
HDI = Indexet för mänsklig utveckling
Ranking efter land enligt HDI-index:
Forna Sovjetunionen har slagits samman till HDI-klassen Ryssland
Forna Tjeckoslovakien har slagits samman till HDI-klassen Tjeckien
Forna Jugoslavien och forna Serbien och Montenegro har slagits samman till HDI-klassen Serbien
Uppgifter
Skilsmässor
Skilsmässor där minst den ena av makarna bor varaktigt i Finland dagen då skilsmässan beviljades. Omfattar fr.o.m. år 2017 också skilsmässor av enkönade par.