To the Top

11w4 -- Familjer efter makarnas härkomst och bakgrundsland, 1992-2019
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
År
Obligatoriskt *
Härkomst och bakgrundsland för maken/den äldre partnern
Familjetyp
Härkomst och bakgrundsland för makan/den yngre partnern
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 1

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1992 , 1993 , 1994 ,

Valda 0 Totalt 28

Härkomst och bakgrundsland för maken/den äldre partnern

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.TOTALT , FINLÄNDSK BAKGRUND TOTALT , UTLÄNDSK BAKGRUND TOTALT ,

Valda 0 Totalt 210

Optional variable

Familjetyp


Valda 0 Totalt 3

Optional variable

Härkomst och bakgrundsland för makan/den yngre partnern

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.TOTALT , FINLÄNDSK BAKGRUND TOTALT , UTLÄNDSK BAKGRUND TOTALT ,

Valda 0 Totalt 210

Optional variable
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Härkomst och bakgrundsland för maken/den äldre partnern
Härkomst och bakgrundsland har förklarats i Begrepp-sidan, se länken.
Stater och länder (ISO 3166).
Som klassificering efter världsdel använd Eurostats klassificering, där Cypern och Turkiet hör till Europa.
Klassificering efter världsdel innehåller Europa inte siffror om Finland.
Icke självständiga stater summerat med moderlandet.
Sudan = Sudan + Det forna Sudan
---
HDI = Indexet för mänsklig utveckling
Ranking efter land enligt HDI-index:
Forna Sovjetunionen har slagits samman till HDI-klassen Ryssland
Forna Tjeckoslovakien har slagits samman till HDI-klassen Tjeckien
Forna Jugoslavien och forna Serbien och Montenegro har slagits samman till HDI-klassen Serbien
Familjetyp
Familjer indelas enligt följande:
- äkta par utan barn, olika kön
- äkta par utan barn, samma kön
- sambor utan barn, olika kön
- äkta par med barn, olika kön
- äkta par med barn, samma kön
- sambor med barn, olika kön
- registrerat manligt par utan barn
- registrerat manligt par med barn
- registrerat kvinnligt par utan barn
- registrerat kvinnligt par med barn
- mor och barn
- far och barn
Par utan barn avser par som aldrig haft barn eller vilkas barn inte längre bor hos föräldrarna.
Par med barn omfattar utöver par, med gemensamma barn, också par vilkas barn inte är gemensamma.
Äkta par av samma kön och par i registrerat partnerskap har av dataskyddsskäl klassificerats i de kommunvisa tabellerna tillsammans med äkta par av olika kön.
Härkomst och bakgrundsland för makan/den yngre partnern
Härkomst och bakgrundsland har förklarats i Begrepp-sidan, se länken.
Stater och länder (ISO 3166).
Som klassificering efter världsdel använd Eurostats klassificering, där Cypern och Turkiet hör till Europa.
Klassificering efter världsdel innehåller Europa inte siffror om Finland.
Icke självständiga stater summerat med moderlandet.
Sudan = Sudan + Det forna Sudan
---
HDI = Indexet för mänsklig utveckling
Ranking efter land enligt HDI-index:
Forna Sovjetunionen har slagits samman till HDI-klassen Ryssland
Forna Tjeckoslovakien har slagits samman till HDI-klassen Tjeckien
Forna Jugoslavien och forna Serbien och Montenegro har slagits samman till HDI-klassen Serbien
Uppgifter
Familjer
Familjerj med två föräldrar