To the Top

11vx -- Befolkning efter språk, ålder och kön, 1990-2019
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Språk
År
Obligatoriskt *
Kön
Ålder
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 1

Språk

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.TOTALT , INHEMSKA SPRÅK TOTALT , finska ,

Valda 0 Totalt 166

Optional variable

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 0 Totalt 30

Kön


Valda 0 Totalt 3

Optional variable

Ålder

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , 0 , 1 ,

Valda 0 Totalt 102

Optional variable
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Språk
Språk (ISO 639-1)
Inhemska språk är finska, svenska och samiska
Uppgifter
Befolkning 31.12.
Folkmängden vid slutet av statistikperioden.