To the Top

11vu -- Antal och andel personer med invandrarbakgrund efter område, 1990-2019
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
År
Obligatoriskt *
Område
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Befolkning 31.12. , Utländska medborgare , Utrikes födda ,

Valda 0 Totalt 13

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 0 Totalt 30

Område

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.HELA LANDET , Akaa , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 528

Optional variable
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Område
I statistiken används områdesindelningen 1.1.2020 i hela tidsserien. Uppgifterna om de inkorporerade kommunerna har sammanslagits. Partiella kommunsammanslagningar har inte beaktats åren före sammanslagningen.
Uppgifter
Befolkning 31.12.
Folkmängden vid slutet av statistikperioden.
Utländska medborgare
Stater och länder (ISO 3166)
Utrikes födda
Stater och länder (ISO 3166)
Personer med främmande språk
Språk (ISO 639-1)
Främmande språk är övriga än finska, svenska och samiska
Personer med utländsk bakgrund
Härkomst och bakgrundsland har förklarats i Begrepp-sidan, se länken.
Utländska medborgare, %
Stater och länder (ISO 3166)
Andel utrikes födda, %
Stater och länder (ISO 3166)
Personer med främmande språk, %
Språk (ISO 639-1)
Främmande språk är övriga än finska, svenska och samiska
Andel med utländsk bakgrund, %
Härkomst och bakgrundsland har förklarats i Begrepp-sidan, se länken.
Andel utländska medborgare av hela landets utländska medborgare, %
Stater och länder (ISO 3166)
Andel utrikes födda av hela landets utrikes födda, %
Stater och länder (ISO 3166)
Andel personer med främmande språk av hela landets befolkning med främmande språk, %
Språk (ISO 639-1)
Främmande språk är övriga än finska, svenska och samiska
Andel personer med utländsk bakgrund av hela landets befolkning med utländsk bakgrund, %
Härkomst och bakgrundsland har förklarats i Begrepp-sidan, se länken.