To the Top

11vt -- Befolkning efter medborgarskap, födelseland, språk och härkomst (överlappning av grupperna), 1990-2019
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
År
Obligatoriskt *
Ålder
Kön
Medborgarskap
Födelseland
Språk
Härkomst
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 1

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 0 Totalt 30

Ålder

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , 0 , 1 ,

Valda 0 Totalt 102

Optional variable

Kön


Valda 0 Totalt 3

Optional variable

Medborgarskap


Valda 0 Totalt 3

Optional variable

Födelseland


Valda 0 Totalt 3

Optional variable

Språk


Valda 0 Totalt 3

Optional variable

Härkomst


Valda 0 Totalt 3

Optional variable
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Medborgarskap
Stater och länder (ISO 3166).
Som klassificering efter världsdel använd Eurostats klassificering, där Cypern och Turkiet hör till Europa.
Klassificering efter världsdel innehåller Europa inte siffror om Finland.
Icke självständiga stater summerat med moderlandet.
Tjeckien = Tjeckien + Det forna Tjeckoslovakien
Sudan = Sudan + Det forna Sudan
Om personen har medborgarskap i två länder, av vilka det ena är Finland, finns personen i statistiken som finsk medborgare.
---
HDI = Indexet för mänsklig utveckling
Ranking efter land enligt HDI-index:
Forna Sovjetunionen har slagits samman till HDI-klassen Ryssland
Forna Tjeckoslovakien har slagits samman till HDI-klassen Tjeckien
Forna Jugoslavien och forna Serbien och Montenegro har slagits samman till HDI-klassen Serbien
Födelseland
Stater och länder (ISO 3166).
Som klassificering efter världsdel använd Eurostats klassificering, där Cypern och Turkiet hör till Europa.
Klassificering efter världsdel innehåller Europa inte siffror om Finland.
Icke självständiga stater summerat med moderlandet.
Sudan = Sudan + Det forna Sudan
---
HDI = Indexet för mänsklig utveckling
Ranking efter land enligt HDI-index:
Forna Sovjetunionen har slagits samman till HDI-klassen Ryssland
Forna Tjeckoslovakien har slagits samman till HDI-klassen Tjeckien
Forna Jugoslavien och forna Serbien och Montenegro har slagits samman till HDI-klassen Serbien
Språk
Språk (ISO 639-1)
Inhemska språk är finska, svenska och samiska
Härkomst
Härkomst och bakgrundsland har förklarats på sidan Begrepp, se länken.
Uppgifter
Befolkning 31.12.
Folkmängden vid slutet av statistikperioden.