12ng -- Döda per vecka efter kön, ålder och landskap (Snabbestimat), 1990W01-2020W25*
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök

Område

Totalt 22 Valda

Sök

Vecka Markera minst ett värde

Totalt 1 590 Valda

Sök

Ålder

Totalt 20 Valda

Sök

Kön

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2020-07-02
Kontakt
Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Enhet
Döda:
antal
Kommande uppdatering
2020-07-09
Skapad datum
2020-04-24
Källa
Förhandsuppgifter om befolkningen, Statistikcentralen
Matris
007_12ng_2020w25
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna i 2020 års snabbestimat om antalet döda per vecka är inte jämförbara med motsvarande siffror för tidigare år när det gäller de senaste veckorna. Detta beror på att snabbestimaten har en kortare eftersläpning än den normala statistikproduktionen. Uppgifterna för de två senaste publicerade veckorna är ofullständiga till sitt antal. Uppgifterna om dödsfallen uppdateras i befolkningsdatasystemet med en eftersläpning. Förra veckan hade omkring 55-60 procent av dödsfallen rapporterats till systemet och veckan innan det omkring 85-90 procent när man körde snabbestimatstatistik över avlidna.
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Statistikcentralen publicerar uppgifter om antalet döda per vecka med två veckors eftersläpning. Uppgifterna publiceras tillsvidare. Statistiken ger ett snabbestimat över utvecklingen av antalet döda. Två veckors eftersläpning i statistiken beror på att uppgiften om dödsfall sparas med eftersläpning i befolkningsdatasystemet hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
I tabellen baserar sig antalet döda under åren 1990-2019 på den slutliga statistiken och gällande år 2020 på preliminära uppgifter. De preliminära uppgifterna för år 2020 revideras varje gång då nästa veckas uppgifter offentliggörs. Uppgifterna om de senaste veckorna är på grund av kort dröjsmål bristfälliga och de kompletteras under varje uppdateringsomgång.
Antalet döda varierar mycket från vecka till vecka. Under vintermånaderna är antalet döda traditionellt större än under övriga årstider. Under åren 1990-2019 har antalet döda under en vecka varierat mellan ungefär 800 och 1 300.
Siffrorna i tabellen har inte ställts i relation och på basis av dem kan man inte dra slutsatser om utvecklingen av dödligheten. I och med att befolkningen blir äldre ökar antalet döda även om dödligheten minskar och den förväntade livslängden ökar relativt sett.
Område
I statistiken används områdesindelningen 1.1.2020.
Vecka
* preliminär uppgift
Vecka
2020W01*
* preliminär uppgift
2020W02*
* preliminär uppgift
2020W03*
* preliminär uppgift
2020W04*
* preliminär uppgift
2020W05*
* preliminär uppgift
2020W06*
* preliminär uppgift
2020W07*
* preliminär uppgift
2020W08*
* preliminär uppgift
2020W09*
* preliminär uppgift
2020W10*
* preliminär uppgift
2020W11*
* preliminär uppgift
2020W12*
* preliminär uppgift
2020W13*
* preliminär uppgift
2020W14*
* preliminär uppgift
2020W15*
* preliminär uppgift
2020W16*
* preliminär uppgift
2020W17*
* preliminär uppgift
2020W18*
* preliminär uppgift
2020W19*
* preliminär uppgift
2020W20*
* preliminär uppgift
2020W21*
* preliminär uppgift
2020W22*
* preliminär uppgift
2020W23*
* preliminär uppgift
2020W24*
* preliminär uppgift
2020W25*
* preliminär uppgift