To the Top

12ng -- Döda per vecka efter kön, ålder och landskap (Snabbestimat), 1990W01-2021W27*
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Område
Vecka
Obligatoriskt *
Ålder
Kön
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 1

Område

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.HELA LANDET , MA1 FASTLANDSFINLAND , MK01 Nyland ,

Valda 0 Totalt 22

Optional variable

Vecka

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1990W01 , 1990W02 , 1990W03 ,

Valda 0 Totalt 1 645

Ålder

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , 0 - 4 , 5 - 9 ,

Valda 0 Totalt 20

Optional variable

Kön


Valda 0 Totalt 3

Optional variable
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Uppgifterna i snabbestimat om antalet döda per vecka är inte jämförbara med motsvarande siffror för tidigare år när det gäller de senaste veckorna. Detta beror på att snabbestimaten har en kortare eftersläpning än den normala statistikproduktionen. Uppgifterna för de två senaste publicerade veckorna är ofullständiga till sitt antal. Uppgifterna om dödsfallen uppdateras i befolkningsdatasystemet med en eftersläpning. Förra veckan hade omkring 55-60 procent av dödsfallen rapporterats till systemet och veckan innan det omkring 85-90 procent när man körde snabbestimatstatistik över avlidna.
Statistikcentralen publicerar uppgifter om antalet döda per vecka med två veckors eftersläpning. Uppgifterna publiceras tillsvidare. Statistiken ger ett snabbestimat över utvecklingen av antalet döda. Två veckors eftersläpning i statistiken beror på att uppgiften om dödsfall sparas med eftersläpning i befolkningsdatasystemet hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
I tabellen baserar sig antalet döda under åren 1990-2020 på den slutliga statistiken och gällande år 2021 på preliminära uppgifter. De preliminära uppgifterna för år 2021 revideras varje gång då nästa veckas uppgifter offentliggörs. Uppgifterna om de senaste veckorna är på grund av kort dröjsmål bristfälliga och de kompletteras under varje uppdateringsomgång.
Antalet döda varierar mycket från vecka till vecka. Under vintermånaderna är antalet döda traditionellt större än under övriga årstider. Under åren 1990-2020 har antalet döda under en vecka varierat mellan ungefär 800 och 1 300.
Siffrorna i tabellen har inte ställts i relation och på basis av dem kan man inte dra slutsatser om utvecklingen av dödligheten. I och med att befolkningen blir äldre ökar antalet döda även om dödligheten minskar och den förväntade livslängden ökar relativt sett.
Område
I statistiken används områdesindelningen 1.1.2021.
Vecka
* preliminär uppgift
Vecka
2020W53*
* preliminär uppgift
2021W01*
* preliminär uppgift
2021W02*
* preliminär uppgift
2021W03*
* preliminär uppgift
2021W04*
* preliminär uppgift
2021W05*
* preliminär uppgift
2021W06*
* preliminär uppgift
2021W07*
* preliminär uppgift
2021W08*
* preliminär uppgift
2021W09*
* preliminär uppgift
2021W10*
* preliminär uppgift
2021W11*
* preliminär uppgift
2021W12*
* preliminär uppgift
2021W13*
* preliminär uppgift
2021W14*
* preliminär uppgift
2021W15*
* preliminär uppgift
2021W16*
* preliminär uppgift
2021W17*
* preliminär uppgift
2021W18*
* preliminär uppgift
2021W19*
* preliminär uppgift
2021W20*
* preliminär uppgift
2021W21*
* preliminär uppgift
2021W22*
* preliminär uppgift
2021W23*
* preliminär uppgift
2021W24*
* preliminär uppgift
2021W25*
* preliminär uppgift
2021W26*
* preliminär uppgift
2021W27*
* preliminär uppgift