Till toppen

12ng -- Döda per vecka efter kön, ålder och landskap (Snabbestimat), 1990W01-2022W23*

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MA1 FASTLANDSFINLAND , MK01 Nyland ,

Valda 0 Totalt 22

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1990W01 , 1990W02 , 1990W03 ,

Valda 1 Totalt 1 693

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 0 - 4 , 5 - 9 ,

Valda 0 Totalt 20

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Obs:

Uppgifterna i snabbestimat om antalet döda per vecka är inte jämförbara med motsvarande siffror för tidigare år när det gäller de senaste veckorna. Detta beror på att snabbestimaten har en kortare eftersläpning än den normala statistikproduktionen. Uppgifterna för de två senaste publicerade veckorna är ofullständiga till sitt antal. Uppgifterna om dödsfallen uppdateras i befolkningsdatasystemet med en eftersläpning. Förra veckan hade omkring 55-60 procent av dödsfallen rapporterats till systemet och veckan innan det omkring 85-90 procent när man körde snabbestimatstatistik över avlidna.
Statistikcentralen publicerar tills vidare veckovisa uppgifter om antalet döda en gång i månaden. Statistiken ger ett snabbestimat över utvecklingen av antalet döda. Två veckors eftersläpning i statistiken beror på att uppgiften om dödsfall sparas med eftersläpning i befolkningsdatasystemet hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. I tabellen baserar sig antalet döda under åren 1990-2021 på den slutliga statistiken och gällande år 2022 på preliminära uppgifter. De preliminära uppgifterna för år 2022 revideras varje gång då nästa veckas uppgifter offentliggörs. Uppgifterna om de senaste veckorna är på grund av kort dröjsmål bristfälliga och de kompletteras under varje uppdateringsomgång. Antalet döda varierar mycket från vecka till vecka. Under vintermånaderna är antalet döda traditionellt större än under övriga årstider. Under åren 1990-2021 har antalet döda under en vecka varierat mellan ungefär 800 och 1 300. Siffrorna i tabellen har inte ställts i relation och på basis av dem kan man inte dra slutsatser om utvecklingen av dödligheten. I och med att befolkningen blir äldre ökar antalet döda även om dödligheten minskar och den förväntade livslängden ökar relativt sett.

Område

I statistiken används områdesindelningen 1.1.2022.

Vecka

* preliminär uppgift

Vecka

2021W52*

* preliminär uppgift

2022W01*

* preliminär uppgift

2022W02*

* preliminär uppgift

2022W03*

* preliminär uppgift

2022W04*

* preliminär uppgift

2022W05*

* preliminär uppgift

2022W06*

* preliminär uppgift

2022W07*

* preliminär uppgift

2022W08*

* preliminär uppgift

2022W09*

* preliminär uppgift

2022W10*

* preliminär uppgift

2022W11*

* preliminär uppgift

2022W12*

* preliminär uppgift

2022W13*

* preliminär uppgift

2022W14*

* preliminär uppgift

2022W15*

* preliminär uppgift

2022W16*

* preliminär uppgift

2022W17*

* preliminär uppgift

2022W18*

* preliminär uppgift

2022W19*

* preliminär uppgift

2022W20*

* preliminär uppgift

2022W21*

* preliminär uppgift

2022W22*

* preliminär uppgift

2022W23*

* preliminär uppgift