Till toppen

11ff -- Konkurser efter område (TOL 2008), 2003W01-2021W25

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2003W01 , 2003W02 , 2003W03 ,

Valda 1 Totalt 965

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Jord- och skogsbruk, fiske , Tillverkning, gruvdrift, energi- och vattenförsörjning ,

Valda 0 Totalt 9

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Ackas , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 309

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Obs:

De snabbestimat för år 2021 över antalet anhängiggjorda konkurser per vecka är för de senaste publicerade veckornas del inte jämförbara med motsvarande siffror för tidigare år. Detta beror på kompletteringen av det material som ligger till grund för statistiken. Uppgifterna för de senaste veckorna kompletteras vid varje uppdateringsomgång.
De snabbestimat för år 2021 över antalet anhängiggjorda konkurser per vecka är för de senaste publicerade veckornas del inte jämförbara med motsvarande siffror för tidigare år. Detta beror på kompletteringen av det material som ligger till grund för statistiken. Uppgifterna för de senaste veckorna kompletteras vid varje uppdateringsomgång. Statistikcentralen publicerar antalet anhängiggjorda konkurser per vecka efter huvudnäringsgren tillsvidare, uppgifterna publiceras i regel i slutet av veckan efter statistikveckan. Snabbestimatet över anhängiggjorda konkurser ger information om utvecklingen av antalet anhängiggjorda konkurser efter huvudnäringsgren. I tabellen som publiceras baserar sig antalet anhängiggjorda konkurser under åren 2003-2020 på den slutliga statistiken och gällande år 2021 på preliminära uppgifter. De preliminära uppgifterna för år 2021 revideras alltid då nästa veckornas uppgifter offentliggörs. Teckenförklaring: .. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd - värdet noll

Näringsgren

Näringsgren