Till toppen

12r6 -- Yritysten investoinnit, 2019Q2-2021Q3

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2019Q2 , 2019Q3 , 2019Q4 ,

Valda 1 Totalt 10

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Yhteensä , B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09) , C Teollisuus (10-33) ,

Valda 0 Totalt 14

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Toimiala

Toimiala

Tiedot

Vuosimuutos

Vuosimuutos