Alkuun

Ekvivalentit käytettävissä olevat rahatulot henkilön iän mukaan 1995 - 2017
Taulukon muuttujat
Tiedot
Pakollinen *
Henkilön ikä
Pakollinen *
Vuosi
Pakollinen *
Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta "Näytä taulukko". Käyttöohje

Tiedot

Pakollinen *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Henkilöiden lukumäärä , Gini-kerroin, ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo (ml. myyntivoitot) , Keskiarvo, ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo (ml. myyntivoitot) ,

Valittu 0 Yhteensä 8

Henkilön ikä

Pakollinen *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Yhteensä , 0-17 , 18-24 ,

Valittu 0 Yhteensä 82

Vuosi

Pakollinen *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1995 , 1996 , 1997 ,

Valittu 0 Yhteensä 23

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000

Alaviitteet

Tulonimikkeistöön tehtyjen muutosten vuoksi vuosien 1995-2009 ja 2010-2017 tiedot eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia.
Euromääräiset tiedot on esitetty vuoden 2017 rahassa.
Tilastoyksikkö: henkilö. Kulutusyksikköasteikko: muunnettu OECD-asteikko (1-0,5-0,3).
Tilaston kuvaus
Käsitteet ja määritelmät
Laatuselosteet
Menetelmäselosteet
Henkilön ikä
Ikäryhmä
Tiedot
Henkilöiden lukumäärä
Henkilöiden lukumäärä
Gini-kerroin, ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo (ml. myyntivoitot)
Gini-kerroin on yleisin tuloeroja kuvaava tunnusluku. Mitä suuremman arvon Gini-kerroin saa, sitä epätasaisemmin tulot ovat jakautuneet. Gini-kertoimen suurin mahdollinen arvo on yksi. Tällöin suurituloisin tulonsaaja saa kaikki tulot. Pienin mahdollinen Gini-kertoimen arvo on 0, jolloin kaikkien tulonsaajien tulot ovat yhtä suuret. Tulonjakotilastossa Gini-kertoimet esitetään prosentteina (sadalla kerrottuna). Gini-kerroin kuvaa suhteellisia tuloeroja. Gini-kerroin ei muutu, jos kaikkien tulonsaajien tulot muuttuvat prosenteissa saman verran.
Keskiarvo, ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo (ml. myyntivoitot)
Ekvivalentti tulo = kotitalouden tulot jaettuna kotitalouden kulutusyksiköiden määrällä. Ekvivalentti tulo on tulokäsite, jolla pyritään saamaan erityyppisten kotitalouksien tulot vertailukelpoisiksi ottamalla huomioon koko-ja rakenne-erot ja yhteiskulutushyödyt.
Mediaani, ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo (ml. myyntivoitot)
Ekvivalentti tulo = kotitalouden tulot jaettuna kotitalouden kulutusyksiköiden määrällä. Ekvivalentti tulo on tulokäsite, jolla pyritään saamaan erityyppisten kotitalouksien tulot vertailukelpoisiksi ottamalla huomioon koko-ja rakenne-erot ja yhteiskulutushyödyt.
Keskiarvo, henkilön käytettävissä oleva rahatulo (kotitalouskohtaiset tuloerät jaettu henkilöille)
Henkilökohtaiset nettotulot, jossa kotitalouskohtaiset tuloerät (lapsilisät, toimeentulotuki, yleinen asumistuki, eläkkeensaajien asumistuki) on jaettu asuntokunnan jäsenille. Lapsilisät on jaettu tasan puolisoille, muut tasan asuntokunnan aikuisille jäsenille.
Mediaani, henkilön käytettävissä oleva rahatulo (kotitalouskohtaiset tuloerät jaettu henkilöille)
Henkilökohtaiset nettotulot, jossa kotitalouskohtaiset tuloerät (lapsilisät, toimeentulotuki, yleinen asumistuki, eläkkeensaajien asumistuki) on jaettu asuntokunnan jäsenille. Lapsilisät on jaettu tasan puolisoille, muut tasan asuntokunnan aikuisille jäsenille.
Keskiarvo, henkilön käytettävissä oleva rahatulo (kotitalouskohtaisia tuloeriä ei jaettu henkilöille)
Henkilökohtaiset tulot, jossa kotitalouskohtaiset tulot (asumistuki, yleinen asumistuki, toimeentulotuki,lapsilisät) ovat mukana tuloissa ja etuus on sen henkilön tuloa, jolle etuus on maksettu.
Mediaani, henkilön käytettävissä oleva rahatulo (kotitalouskohtaisia tuloeriä ei jaettu henkilöille)
Henkilökohtaiset tulot, jossa kotitalouskohtaiset tulot (asumistuki, toimeentulotuki,lapsilisät) ova mukana tuloissa ja sen henkilön tuloa, jolle etuus on maksettu.