Alkuun

Perusturvaetuuksia ja eräitä muita tulonsiirtoja saaneet asuntokunnat tulokymmenyksittäin 2010 - 2017
Taulukon muuttujat
Tulolaji
Pakollinen *
Tulokymmenys
Pakollinen *
Tiedot
Pakollinen *
Vuosi
Pakollinen *
Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta "Näytä taulukko". Käyttöohje

Tulolaji

Pakollinen *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Kelan vanhuuseläkkeet , Kelan työkyvyttömyyseläkkeet , Kelan työttömyyseläkkeet ,

Valittu 0 Yhteensä 21

Tulokymmenys

Pakollinen *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Yhteensä , I (pienituloisin 10 %) , II ,

Valittu 0 Yhteensä 11

Tiedot

Pakollinen *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Tulolajia saaneita asuntokuntia , Asuntokunnan keskikoko, henkilöä , Osuus kaikista tulolajia saaneista asuntokunnista, % ,

Valittu 0 Yhteensä 10

Vuosi

Pakollinen *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2010 , 2011 , 2012 ,

Valittu 0 Yhteensä 8

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000

Alaviitteet

Tulonimikkeistöön tehtyjen muutosten vuoksi vuosien 1995-2009 ja 2010-2017 tiedot eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia.
Euromääräiset tiedot on esitetty vuoden 2017 rahassa.
Tilastoyksikkö: henkilö. Tulokäsite: Ekvivalentit asuntokunnan käytettävissä olevat rahatulot. Kulutusyksikköasteikko: muunnettu OECD-asteikko (1-0,5-0,3).
Tuloluokat on muodostettu henkilöiden kesken kulutusyksikköä kohti laskettujen tulojen mukaan.
Pyöristysten vuoksi tulo-osuudet eivät aina summaudu sataan.
Tilaston kuvaus
Käsitteet ja määritelmät
Laatuselosteet
Menetelmäselosteet
Tulolaji
Perusturvaetuus tai muu tulonsiirto.Tiedot ovat ehdollisia sille, että asuntokunta on saanut tulolajia. Bruttotulojen tiedot kuvaavat kaikkia asuntokuntia (myös nollatuloiset mukana).
Tiedot
Tulolajia saaneita asuntokuntia
Tulolajia saaneiden asuntokuntien lukumäärä vuoden lopun asuntoväestössä. Asuntoväestöön eivät kuulu laitoksissa vakinaisesti kirjoilla olevat, asuntoloissa ja ulkomailla asuvat sekä asunnottomat henkilöt. Ne asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asunnon määritelmää, eivät kuulu asuntoväestöön.
Tulolajin keskiarvo tulolajia saanutta asuntokuntaa kohti
Keskiarvo ehdolla, että on asuntokunta on saanut tulolajia vuoden aikana.
Bruttotulojen keskiarvo tulolajia saanutta asuntokuntaa kohti
Tulolajia (esim. asumistukea) vuoden aikana saaneiden asuntokuntien bruttorahatulojen keskiarvo per tulolajia saanut asuntokunta.
Tulolajin osuus bruttotuloista tulolajia saaneilla, %
Tulolajin keskiarvo jaettuna bruttotulojen keskiarvolla, tulolajia saaneet asuntokunnat.
Osuus tulolajin kokonaismäärästä, %
Väestöryhmän osuus tulolajin kokonaismäärästä asuntoväestössä.