Alkuun

Henkilöiden lukumäärä ja tulotaso perusturvan varassa olemisen, iän, sukupuolen ja asuntokunnan pääasiallisen tulolähteen mukaan 2005 - 2017
Taulukon muuttujat
Perusturvan varassa oleminen
Pakollinen *
Henkilön ikä
Pakollinen *
Asuntokunnan pääasiallinen tulolähde
Pakollinen *
Sukupuoli
Pakollinen *
Tiedot
Pakollinen *
Vuosi
Pakollinen *
Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta "Näytä taulukko". Käyttöohje

Perusturvan varassa oleminen

Pakollinen *

Valittu 0 Yhteensä 4

Henkilön ikä

Pakollinen *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Yhteensä , 0-17 , 18-24 ,

Valittu 0 Yhteensä 7

Asuntokunnan pääasiallinen tulolähde

Pakollinen *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Koko asuntoväestö , Tuotannontekijätulot yhteensä , Tulonsiirrot yhteensä ,

Valittu 0 Yhteensä 8

Sukupuoli

Pakollinen *

Valittu 0 Yhteensä 3

Tiedot

Pakollinen *

Valittu 0 Yhteensä 3

Vuosi

Pakollinen *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2005 , 2006 , 2007 ,

Valittu 0 Yhteensä 13

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000

Alaviitteet

Tulonimikkeistöön tehtyjen muutosten vuoksi vuosien 1995-2009 ja 2010-2017 tiedot eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia.
Euromääräiset tiedot on esitetty vuoden 2017 rahassa.
Tilastoyksikkö: henkilö. Tulokäsite: Ekvivalentit asuntokunnan käytettävissä olevat rahatulot. Kulutusyksikköasteikko: muunnettu OECD-asteikko (1-0,5-0,3).
Tuloluokat on muodostettu henkilöiden kesken kulutusyksikköä kohti laskettujen tulojen mukaan.
Pyöristysten vuoksi tulo-osuudet eivät aina summaudu sataan.
Tilaston kuvaus
Käsitteet ja määritelmät
Laatuselosteet
Menetelmäselosteet
Perusturvan varassa oleminen
Kokonaan perusturvan varassa: perusturvaetuuksien osuus yli 90 % bruttotuloista. Pitkittyneesti perusturvan varassa: kokonaan perusturvan varassa neljä vuotta yhtäjaksoisesti.
Henkilön ikä
Ikäryhmä
Asuntokunnan pääasiallinen tulolähde
Asuntokunnan pääasiallinen tulolähde on palkoista, yrittäjätuloista, omaisuustuloista ja tulonsiirroista se tulolaji, josta asuntokunnan jäsenet yhteensä saivat eniten tuloja vuoden aikana. Se ei kuvaa henkilön tai asuntokunnan toimintaa. Jos päätulolähde oli tulonsiirrot, on tulolähdettä edelleen tarkennettu ESSPROS-luokituksen ja sen sisällä hallinnollisten käsitteiden mukaisesti. Jos pääasiallinen tulolähde oli asumis- ja toimeentulotuki, on asuntokunta luokiteltu toiseksi suurimman tulolähteen mukaan. Kotoutumistuki on osa työmarkkinatukea vuodesta 2015 alkaen. Kotoutumistuki on liitetty osaksi työmarkkinatukea myös vuosille 2009-2014.
Tiedot
Henkilöiden lukumäärä
Henkilöiden lukumäärä
Keskiarvo, käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohti
Keskiarvo henkeä kohti, käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohti
Mediaani, käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohti
Mediaani, käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohti, henkilöjakauma