Alkuun

Asuntoväestö tulokymmenyksen, asuntokunnan pääasiallisen tulolähteen ja henkilön iän mukaan 2010 - 2017
Taulukon muuttujat
Tiedot
Pakollinen *
Fraktiili (tulokymmenys/prosenttipiste)
Pakollinen *
Asuntokunnan pääasiallinen tulolähde
Pakollinen *
Henkilön ikä
Pakollinen *
Vuosi
Pakollinen *
Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta "Näytä taulukko". Käyttöohje

Tiedot

Pakollinen *

Valittu 0 Yhteensä 3

Fraktiili (tulokymmenys/prosenttipiste)

Pakollinen *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Yhteensä , I tulokymmenys (pienituloisin) , II tulokymmenys ,

Valittu 0 Yhteensä 11

Asuntokunnan pääasiallinen tulolähde

Pakollinen *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Koko asuntoväestö , Tuotannontekijätulot yhteensä , Tulonsiirrot yhteensä ,

Valittu 0 Yhteensä 8

Henkilön ikä

Pakollinen *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Yhteensä , 0-17 , 18-24 ,

Valittu 0 Yhteensä 8

Vuosi

Pakollinen *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2010 , 2011 , 2012 ,

Valittu 0 Yhteensä 8

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000

Alaviitteet

Tulonimikkeistöön tehtyjen muutosten vuoksi vuosien 1995-2009 ja 2010-2017 tiedot eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia.
Euromääräiset tiedot on esitetty vuoden 2017 rahassa.
Tilastoyksikkö: henkilö. Tulokäsite: Ekvivalentit asuntokunnan käytettävissä olevat rahatulot. Kulutusyksikköasteikko: muunnettu OECD-asteikko (1-0,5-0,3).
Tuloluokat on muodostettu henkilöiden kesken kulutusyksikköä kohti laskettujen tulojen mukaan.
Pyöristysten vuoksi tulo-osuudet eivät aina summaudu sataan.
Tilaston kuvaus
Käsitteet ja määritelmät
Laatuselosteet
Menetelmäselosteet
Fraktiili (tulokymmenys/prosenttipiste)
Tulokymmenys, suurituloisin 5% ja 1 % eroteltuna
Asuntokunnan pääasiallinen tulolähde
Asuntokunnan pääasiallinen tulolähde on palkoista, yrittäjätuloista, omaisuustuloista ja tulonsiirroista se tulolaji, josta asuntokunnan jäsenet yhteensä saivat eniten tuloja vuoden aikana. Se ei kuvaa henkilön tai asuntokunnan toimintaa. Jos päätulolähde oli tulonsiirrot, on tulolähdettä edelleen tarkennettu ESSPROS-luokituksen ja sen sisällä hallinnollisten käsitteiden mukaisesti. Jos pääasiallinen tulolähde oli asumis- ja toimeentulotuki, on asuntokunta luokiteltu toiseksi suurimman tulolähteen mukaan. Kotoutumistuki on osa työmarkkinatukea vuodesta 2015 alkaen. Kotoutumistuki on liitetty osaksi työmarkkinatukea myös vuosille 2009-2014.
Henkilön ikä
Ikäryhmä
Tiedot
Henkilöiden lukumäärä
Henkilöiden lukumäärä
Keskiarvo, käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohti
Keskiarvo henkeä kohti, käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohti
Mediaani, käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohti
Mediaani, käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohti, henkilöjakauma