Alkuun

Tulokymmenysten ja sadannesosien tulo-osuudet (%), keskiarvot, mediaanit ja maksimit 1995 - 2017
Taulukon muuttujat
Tiedot
Pakollinen *
Fraktiili (tulokymmenys/sadannesosa p1-100)
Pakollinen *
Vuosi
Pakollinen *
Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta "Näytä taulukko". Käyttöohje

Tiedot

Pakollinen *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Henkilöiden lukumäärä , Tulo-osuus (%), käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohti , Keskiarvo, käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohti ,

Valittu 0 Yhteensä 13

Fraktiili (tulokymmenys/sadannesosa p1-100)

Pakollinen *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Yhteensä , I tulokymmenys (pienituloisin) , II tulokymmenys ,

Valittu 0 Yhteensä 17

Vuosi

Pakollinen *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1995 , 1996 , 1997 ,

Valittu 0 Yhteensä 23

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000

Alaviitteet

Tulonimikkeistöön tehtyjen muutosten vuoksi vuosien 1995-2009 ja 2010-2017 tiedot eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia.
Tuloluokat on muodostettu henkilöiden kesken kulutusyksikköä kohti laskettujen tulojen mukaan.
Euromääräiset tiedot on esitetty vuoden 2017 hinnoin.
Pyöristysten vuoksi tulo-osuudet eivät aina summaudu sataan.
Tulonimikkeistöön tehtyjen muutosten vuoksi vuosien 1995-2009 ja 2010-2017 tiedot eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia.
Tilastoyksikkö: henkilö. Tulokäsite: Ekvivalentit asuntokunnan käytettävissä olevat rahatulot. Kulutusyksikköasteikko: muunnettu OECD-asteikko (1-0,5-0,3).
Tilaston kuvaus
Käsitteet ja määritelmät
Laatuselosteet
Menetelmäselosteet
Fraktiili (tulokymmenys/sadannesosa p1-100)
Tulokymmenys (suurituloisin 5% ja 1 % eroteltuna) sekä sadannesosa (prosenttipiste, persentiili). Tulokymmenys: väestö on järjestetty tulojen mukaan ja jaettu kymmeneen yhtä suureen osaan. Sadannesosa (prosenttipiste) : väestö on järjestetty tulojen mukaan ja jaettu sataan yhtä suureen osaan. Esimerkiksi sadannesosat P91-P100 muodostavat suurituloisimman kymmenesosan ja sadannesosat P1-P10 pienituloisimman kymmenesosan.
Tiedot
Henkilöiden lukumäärä
Henkilöiden lukumäärä asuntoväestössä
Tulo-osuus (%), käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohti
Tulo-osuus, % koko väestön tuloista.Tulo-osuudet on laskettu ekvivalenteista tuloista henkilöpainotuksella.
Keskiarvo, käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohti
Ekvivalentti käytettävissä olevat rahatulo, keskiarvo henkeä kohti
Mediaani, käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohti
Ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo, mediaani henkilöjakaumasta
Fraktiilin yläraja, käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohti
Maksimiarvo
Tuotannontekijätulot kulutusyksikköä kohti, keskiarvo
Ekvivalentit tuotannontekijätulot, keskiarvo henkeä kohti
Bruttotulot kulutusyksikköä kohti, keskiarvo
Ekvivalentit bruttotulot, keskiarvo henkeä kohti
Palkkatulot kulutusyksikköä kohti, keskiarvo
Ekvivalentit palkkatulot, keskiarvo henkeä kohti
Yrittäjätulot kulutusyksikköä kohti, keskiarvo
Ekvivalentit yrittäjätulot, keskiarvo henkeä kohti
Omaisuustulot kulutusyksikköä kohti, keskiarvo
Ekvivalentit omaisuustulot, keskiarvo henkeä kohti
Saadut tulonsiirrot kulutusyksikköä kohti, keskiarvo
Ekvivalenti saadut tulonsiirrot, keskiarvo henkeä kohti
Maksetut tulonsiirrot kulutusyksikköä kohti, keskiarvo
Ekvivalentit maksetut tulonsiirrot, keskiarvo henkeä kohti