Alkuun

StatFin arkistokanta

 1. Asuntokuntien ja asuntoväestön lukumäärät sekä tulot kunnittain 1995-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 354462 Päivitetty: 18.12.2018

  1. Kunta: Koko maa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, ..., Äänekoski (312)
  2. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2017 (23)
  3. Tiedot: Asuntokuntien lukumäärä, Asuntoväestö, henkilöä, Asuntokunnan keskikoko, henkilöä, Kulutusyksiköitä keskimäärin, ..., Asuntokunnan käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, mediaani, € (8)


 2. Asuntokuntien ja asuntoväestön lukumäärät sekä tulot seutukunnittain 1995-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 90522 Päivitetty: 18.12.2018

  1. Seutukunta: Koko maa, Helsinki, Raasepori, Porvoo, ..., Ålands skärgård (71)
  2. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2017 (23)
  3. Tiedot: Asuntokuntien lukumäärä, Asuntoväestö, henkilöä, Asuntokunnan keskikoko, henkilöä, Kulutusyksiköitä keskimäärin, ..., Asuntokunnan käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, mediaani, € (8)


 3. Asuntokuntien ja asuntoväestön lukumäärät sekä tulot maakunnittain 1995-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 31475 Päivitetty: 18.12.2018

  1. Maakunta: Koko maa, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, ..., Ahvenanmaa - Åland (20)
  2. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2017 (23)
  3. Tiedot: Asuntokuntien lukumäärä, Asuntoväestö, henkilöä, Asuntokunnan keskikoko, henkilöä, Kulutusyksiköitä keskimäärin, ..., Asuntokunnan käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, mediaani, € (8)


 4. Asuntokuntien keskimääräiset tulot tulolajeittain ja kunnittain 1995-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 1181661 Päivitetty: 18.12.2018

  1. Kunta: Koko maa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, ..., Äänekoski (312)
  2. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2017 (23)
  3. Tiedot: Asuntokuntien lukumäärä, Asuntoväestö, henkilöä, Asuntokunnan keskikoko, henkilöä, Kulutusyksiköitä keskimäärin, ..., 8. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT RAHATULOT (34)


 5. Asuntokuntien keskimääräiset tulot tulolajeittain ja tulokymmenyksittäin 1995-2017.

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 50865 Päivitetty: 18.12.2018

  1. Tulokymmenys: Yhteensä, I (pienituloisin 10 %), II, III, ..., X (suurituloisin 10 %) (11)
  2. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2017 (23)
  3. Tiedot: Asuntokuntien lukumäärä, Asuntoväestö, henkilöä, Asuntokunnan keskikoko, henkilöä, Kulutusyksiköitä keskimäärin, ..., 8. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT RAHATULOT (34)


 6. Asuntokuntien ja asuntoväestön lukumäärät sekä tulot viitehenkilön iän mukaan 1995-2016

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 63144 Päivitetty: 20.12.2017

  1. Ikä: Ikäluokat yhteensä, -24, 25-29, 30-34, ..., 85- (15)
  2. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2016 (22)
  3. Tiedot: Asuntokuntien lukumäärä, Asuntoväestö, henkilöä, Asuntokunnan keskikoko, henkilöä, Kulutusyksiköitä keskimäärin, ..., 8. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT RAHATULOT (34)


 7. Tuloerot ja tulosiirtojen tuloeroja tasaava vaikutus seutukunnittain 1995-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 72923 Päivitetty: 18.12.2018

  1. Seutukunta: Koko maa, Helsinki, Raasepori, Porvoo, ..., Ålands skärgård (71)
  2. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2017 (23)
  3. Tiedot: Gini-kerroin, tuotannontekijätulot, Gini-kerroin, bruttotulot, Gini-kerroin, käytettävissä olevat rahatulot, Saatujen tulonsiirtojen tuloeroja tasaava vaikutus, %, ..., Tulonsiirtojen tuloeroja tasaava vaikutus yhteensä, % (6)


 8. Asuntoväestö tulokymmenyksittäin ja kunnittain 1995-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 868072 Päivitetty: 18.12.2018

  1. Kunta: Koko maa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, ..., Äänekoski (312)
  2. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2017 (23)
  3. Tulokymmenys: Yhteensä, I (pienituloisin 10 %), II, III, ..., X (suurituloisin 10 %) (11)
  4. Tiedot: Asuntokuntaväestö tulokymmenyksessä, henkilöä, Tulokymmenykseen kuuluvan väestön osuus, %, (2)


 9. Asuntoväestö tulokymmenyksittäin ja seutukunnittain 1995-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 219020 Päivitetty: 18.12.2018

  1. Seutukunta: Koko maa, Helsinki, Raasepori, Porvoo, ..., Ålands skärgård (71)
  2. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2017 (23)
  3. Tulokymmenys: Yhteensä, I (pienituloisin 10 %), II, III, ..., X (suurituloisin 10 %) (11)
  4. Tiedot: Asuntokuntaväestö tulokymmenyksessä, henkilöä, Tulokymmenykseen kuuluvan väestön osuus, %, (2)


 10. Asuntoväestö tulokymmenyksittäin ja syntyperän mukaan 1995 - 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 33817 Päivitetty: 18.12.2018

  1. Tulokymmenys: Yhteensä, I (pienituloisin 10 %), II, III, ..., X (suurituloisin 10 %) (11)
  2. Syntyperä: Väestö yhteensä, Suomalaistaustaiset yhteensä, ...Suomalaistaustainen, syntynyt Suomessa, ...Suomalaistaustainen, syntynyt ulkomailla, ..., ...Ulkomaalaistaustainen, syntynyt ulkomailla (7)
  3. Tiedot: Asuntokuntaväestö tulokymmenyksessä, henkilöä, % tulokymmenyksen väestöstä, Tulokymmenykseen kuuluvan väestön osuus, %, (3)
  4. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2017 (23)


 11. Pitkittynyt pienituloisuus sukupuolen ja iän mukaan 2013-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 12539 Päivitetty: 18.12.2018

  1. Vuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Henkilön ikä: Ikäluokat yhteensä, -3, 4-7, 8-11, ..., 88- (24)
  4. Tiedot: Asuntoväestö, Pitkittyneesti pienituloisten henkilöiden lukumäärä asuntoväestössä, Pitkittyneesti pienituloisten osuus asuntoväestössä, %, (3)


 12. Pitkittynyt pienituloisuus kunnittain 1998-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 126418 Päivitetty: 18.12.2018

  1. Kunta: Koko maa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, ..., Äänekoski (312)
  2. Vuosi: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2017 (20)
  3. Tiedot: Asuntoväestö, Pitkittyneesti pienituloisten henkilöiden lukumäärä asuntoväestössä, Pitkittyneesti pienituloisten osuus asuntoväestössä, %, (3)


 13. Tulokymmenysten ja sadannesosien tulo-osuudet (%), keskiarvot, mediaanit ja maksimit 1995 - 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 45725 Päivitetty: 18.12.2018

  1. Tiedot: Henkilöiden lukumäärä, Tulo-osuus (%), käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohti, Keskiarvo, käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohti, Mediaani, käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohti, ..., Maksetut tulonsiirrot kulutusyksikköä kohti, keskiarvo (13)
  2. Fraktiili (tulokymmenys/sadannesosa p1-100): Yhteensä, I tulokymmenys (pienituloisin), II tulokymmenys, III tulokymmenys, ..., Sadannesosat 91-99 (p91-p99) (17)
  3. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2017 (23)


 14. Asuntoväestö tulokymmenyksen, asuntokunnan pääasiallisen tulolähteen ja henkilön iän mukaan 2010 - 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 114893 Päivitetty: 18.12.2018

  1. Tiedot: Henkilöiden lukumäärä, Keskiarvo, käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohti, Mediaani, käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohti, (3)
  2. Fraktiili (tulokymmenys/prosenttipiste): Yhteensä, I tulokymmenys (pienituloisin), II tulokymmenys, III tulokymmenys, ..., X tulokymmenys (suurituloisin) (11)
  3. Asuntokunnan pääasiallinen tulolähde: Koko asuntoväestö, Tuotannontekijätulot yhteensä, Tulonsiirrot yhteensä, Palkkatulot, ..., Muut tulonsiirrot (8)
  4. Henkilön ikä: Yhteensä, 0-17, 18-24, 25-34, ..., 75+ (8)
  5. Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2017 (8)


 15. Henkilöiden lukumäärä ja tulotaso perusturvan varassa olemisen, iän, sukupuolen ja asuntokunnan pääasiallisen tulolähteen mukaan 2005 - 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 164997 Päivitetty: 18.12.2018

  1. Perusturvan varassa oleminen: Koko asuntoväestö, Kokonaan perusturvan varassa, Pitkittyneesti kokonaan perusturvan varassa, Perusturvan osuus yli puolet bruttotuloista, (4)
  2. Henkilön ikä: Yhteensä, 0-17, 18-24, 25-34, ..., 65- (7)
  3. Asuntokunnan pääasiallinen tulolähde: Koko asuntoväestö, Tuotannontekijätulot yhteensä, Tulonsiirrot yhteensä, Vanhuuseläke (kansaneläke), ..., Muut tulonsiirrot (8)
  4. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  5. Tiedot: Henkilöiden lukumäärä, Keskiarvo, käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohti, Mediaani, käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohti, (3)
  6. Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)


 16. Perusturvaetuuksia ja eräitä muita tulonsiirtoja saaneet asuntokunnat tulokymmenyksittäin 2010 - 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 114511 Päivitetty: 18.12.2018

  1. Tulolaji: Kelan vanhuuseläkkeet, Kelan työkyvyttömyyseläkkeet, Kelan työttömyyseläkkeet, Kelan perhe-eläkkeet, ..., Bruttorahatulot (ml. myyntivoitot) (21)
  2. Tulokymmenys: Yhteensä, I (pienituloisin 10 %), II, III, ..., X (suurituloisin 10 %) (11)
  3. Tiedot: Tulolajia saaneita asuntokuntia, Asuntokunnan keskikoko, henkilöä, Osuus kaikista tulolajia saaneista asuntokunnista, %, Osuus tulokymmenyksen asuntokunnista, %, ..., Käytettävissä olevien rahatulojen keskiarvo tuloa saanutta asuntokuntaa kohti (10)
  4. Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2017 (8)


 17. Ekvivalentit käytettävissä olevat rahatulot henkilön iän mukaan 1995 - 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 104530 Päivitetty: 18.12.2018

  1. Tiedot: Henkilöiden lukumäärä, Gini-kerroin, ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo (ml. myyntivoitot), Keskiarvo, ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo (ml. myyntivoitot), Mediaani, ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo (ml. myyntivoitot), ..., Mediaani, henkilön käytettävissä oleva rahatulo (kotitalouskohtaisia tuloeriä ei jaettu henkilöille) (8)
  2. Henkilön ikä: Yhteensä, 0-17, 18-24, 25-34, ..., 91- (82)
  3. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2017 (23)