Alkuun

027 -- Taajamat väkiluvun ja väestöntiheyden mukaan 31.12.2016

Valitse muuttujat

Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta ”Näytä taulukko”. Käyttöohje.

Valittu 1 Yhteensä 1

Valinnainen muuttuja
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Ahde , Ahlainen , Ahola (Posio) ,

Valittu 0 Yhteensä 741

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 3

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000

Obs:

Lähdeaineistossamme oli virhe Jyväskylän keskustaajaman pinta-alassa, jonka vuoksi myös väestöntiheys oli laskettu väärin. Jyväskylän keskustaajaman pinta-alana oli alueesta irtautuneen Puuppolan pinta-ala.
Käsitteet ja määritelmät
Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Taajamarajaus 2017 vuoden 2016 tietojen pohjalta.
Lähde: Suomen ympäristökeskus
Vuoden 2017 väestötiedot taajamittain julkaistaan syksyllä 2018.

Taajama

Taajamat aakkosjärjestyksessä. Taajama on asutus- ja rakennustihentymä.
Taajamaksi määrittelyn edellytyksenä on riittävän tiheä rakennuskanta,
rakennusten kerrosalamäärä ja vähintään 200 asukasta. Suomen
ympäristökeskus määrittelee ja rajaa taajamat paikkatietomenetelmillä
vuosittain mm. Tilastokeskuksen paikkatietopohjaisia 250 m x 250 m
-ruutuaineistoja hyödyntäen. Taajama on kunta- tai muista
hallinnollisista rajoista riippumaton.

Taajama

kk. = kirkonkylä
kt. = keskustaajama
as.seutu = asemanseutu