Alkuun

4.13. Ehdokkaat äänestysalueittain kunnallisvaaleissa 2012, Oulun vaalipiiri
Taulukon muuttujat
Ehdokas
Pakollinen *
Äänestysalue
Pakollinen *
Äänestystiedot
Pakollinen *
Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta "Näytä taulukko". Käyttöohje

Ehdokas

Pakollinen *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Murto Jari / KOK / Alavieska , Korpinen Arvi / KOK / Alavieska , Kotka Jorma / PS / Alavieska ,

Valittu 0 Yhteensä 3 543

Äänestysalue

Pakollinen *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Alavieska / Kunta yhteensä , Alavieska / Kirkonkylä , Haapajärvi / Kunta yhteensä ,

Valittu 0 Yhteensä 264

Äänestystiedot

Pakollinen *

Valittu 0 Yhteensä 6

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000

Alaviitteet

Korjattu 19.3.2014. Kunnallisvaaleissa 2012 tehtiin useita valituksia hallinto-oikeuksiin ja vaalien tuloksia on muutettu hallinto-oikeuksien päätöksillä (lisäksi on korjattu lähtöaineistossa olleita virheitä).
Korjattu 4.3.2020. Taulukossa oli aiemmin summautunut Kuusamosta (305) kolme keskenään samannimistä äänestysaluetta (Kaupungin taajama; koodit: 001, 002 ja 003). Tämä näkyi taulukossa virheellisinä ehdokasnumeroina ja valintatietoina. Ehdokkaiden äänimäärä oli esitetty em. äänestysalueiden summana. Korjauksen jälkeen kukin em. äänestysalue esitetään eriteltynä, alueen nimen perään on lisätty siihen liittyvä koodi.
Tilaston kuvaus
Laatuseloste
Menetelmäselosteet
Käsitteet ja määritelmä
Katsaus
Merkintätapojen selitykset:
. tieto on epälooginen esitettäväksi
.. tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen
- ei yhtään havaintoa
Puolue:
KOK
Kansallinen Kokoomus
SDP
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
PS
Perussuomalaiset
KESK
Suomen Keskusta
VIHR
Vihreä liitto
VAS
Vasemmistoliitto
RKP
Ruotsalainen kansanpuolue
KD
Suomen Kristillisdemokraatit
STP
Suomen Työväenpuolue
IP
Itsenäisyyspuolue
KA
Köyhien asialla
Piraattip.
Piraattipuolue
Vapausp.
Vapauspuolue - Suomen tulevaisuus
Muutos2011
Muutos 2011
SKP
Suomen Kommunistinen Puolue
KTP
Kommunistinen Työväenpuolue - Rauhan ja Sosialismin puolesta
Valitsijayhdistykset
Valitsijayhdistyksen yhden ehdokkaan asettamiseksi voi perustaa vähintään 10 asianomaisessa kunnassa äänioikeutettua henkilöä. Oikeusministeriön asetuksella määrätyissä pienemmissä kunnissa valitsijayhdistyksen voi kuitenkin perustaa vähintään viisi tai vähintään kolme äänioikeutettua. Valitsijayhdistykset voivat puolestaan muodostaa yhteislistoja, joissa kussakin voi olla enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertainen määrä ehdokkaita.
Valintatieto:
1=valittu
2=varalla
3=ei valittu