Alkuun

911 -- Kotitalouksien saamat perinnöt varallisuuskymmenyksittäin 1994-2004, € kotitaloutta kohti

Valitse muuttujat

Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta ”Näytä taulukko”. Käyttöohje.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Perintöjen arvo, euroa , Käytettävissä olevat rahatulot, euroa , Bruttovarallisuus, euroa ,

Valittu 0 Yhteensä 21

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 3

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Kotitaloudet yhteensä , I, alin , II ,

Valittu 0 Yhteensä 11

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 2

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Käsitteet ja määritelmät
Kaikki euromäärät on deflatoitu vuoden 2004 rahanarvoon elinkustannusindeksillä.
Varallisuustutkimuksissa on vuodesta 1994 lähtien selvitetty, miten
paljon kotitaloudet saivat vastikkeettomia omaisuuden siirtoja,
kuten perintöjä ja suurehkoja rahalahjoja.
Perittyjen omaisuuksien arvot ovat perinnön saaneelle taloudelle tulleita osuuksia.
Perinnöt on selvitetty viiden vuoden ajalta:
vuoden 1994 tutkimuksessa viiteaikana on vuodet 1990-1994,
vuoden 1998 tutkimuksessa 1994-1998 ja vuoden 2004 tutkimuksessa vuodet 2000-2004.
Tutkimuksessa perinnöt on ryhmitelty rahoitusvaroihin eli talletuksiin ja arvopapereihin, asuinkiinteistöihin,
asunto-osakkeisiin sekä vapaa-ajanasuntoihin. Perintöomaisuutta ovat myös metsä- ja maaomaisuus sekä muu omaisuus,
kuten yritysvarallisuus, arvoesineet tai ajoneuvot. Perintö voi sisältää samalla kotitaloudella useita eri omaisuusmuotoja.
Viimeisin tieto vuodelta 2004.