Alkuun

901 -- 7 Koettu hyvinvointi henkilön iän, terveyden, tuloviidenneksen ja sukupuolen mukaan vuonna 2013

Valitse muuttujat

Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta ”Näytä taulukko”. Käyttöohje.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Tyytyväisyys elämään yleisesti , Tyytyväisyys kotitalouden taloudelliseen tilanteeseen , Tyytyväisyys asuinoloihin ,

Valittu 0 Yhteensä 13

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Kaikki henkilöt , -24 , 25-34 ,

Valittu 0 Yhteensä 8

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 4

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 6

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 3

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000

Obs:

Taulukkoa täydennetty sukupuoli-tiedolla 7.8.2014.
Taulukko korjattu 2.6.2014.
Korjattu tyytyväisyys asuinpaikan virkistys- ja ulkoilumahdollisuuksiin -tiedon luvut ja
lisätty tyytyväisyys asuinympäristön kauppoihin, palveluihin ja julkiseen liikenteeseen -tieto.
Tyytyväisyys ajankäyttöön: kuinka tyytyväinen henkilö on sen ajan määrään, joka hänellä on
käytettävissään mieluisten asioiden tekemiseen.
Tyytyväisyys työhön ja työmatkaan kuluvaan aikaan: kysytty vain niiltä, joilla on kysymishetkellä työpaikka.
Elämän mielekkyys: kuinka mielekkäänä henkilö pitää asioita, joita tekee elämässään.
Vastausasteikko 0-10, joka
tyytyväisyyskysymyksissä: 0 = ei lainkaan tyytyväinen ja 10 = täysin tyytyväinen,
elämän mielekkyys -kysymyksessä: 0 = ei lainkaan mielekkäitä ja 10 = erittäin mielekkäitä, ja
luottamuskysymyksissä: 0 = ei luota lainkaan ja 10 = luottaa täysin.
.. = otoskoko alle 30 tai ei yhtään havaintoa.
Laitosväestöön kuuluvat henkilöt eivät ole otoksessa mukana.
Tilaston kuvaus
Käsitteet ja määritelmät
Laatuselosteet
Menetelmäselosteet