Alkuun

018 -- Pienituloisuusindikaattoreita henkilön sosioekonomisen aseman mukaan 1987 - 2017

Valitse muuttujat

Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta ”Näytä taulukko”. Käyttöohje.
Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 6

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 3

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 3

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Kaikki kotitaloudet , 1. Yrittäjät ja maatalousyrittäjät , 1.1 Maatalousyrittäjät ,

Valittu 0 Yhteensä 18

Valinnainen muuttuja
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1987 , 1988 , 1989 ,

Valittu 1 Yhteensä 31

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000

.. = otoskoko alle 30.
Pienituloisuusaste: Pienituloisten osuus kyseisessä väestöryhmässä.
Pienituloisia henkilöitä: Pienituloisia henkilöitä kyseisessä väestöryhmässä.
Pienituloisten mediaanitulo: Pienituloisten ekvivalentit mediaanitulot kyseisessä väestöryhmässä.
Köyhyysvaje: Pienituloisten tulomediaanin ja koko väestön pienituloisuusrajan erotus prosentteina rajasta.
Ekvivalenttitulo: Kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohden vuodessa.
Kulutusyksikkö: Modifioitu OECD-asteikko (1.0 - 0.5 - 0.3).
Pienituloisuusrajat lasketaan vuosittain kaikkien kotitalouksien ekvivalenttitulon mediaanin perusteella.
Julkaisuissa käytetty virallinen pienituloisuusraja on 60 % mediaanitulosta ja tulokäsite käytettävissä olevat rahatulot.Euromääräiset tiedot on esitetty vuoden 2017 rahassa.
Tilaston kuvaus
Käsitteet ja määritelmät
Laatuselosteet
Menetelmäselosteet