Alkuun

015 -- Gini-kertoimet ja muita tulonjakoindikaattoreita 1966 - 2017

Valitse muuttujat

Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta ”Näytä taulukko”. Käyttöohje.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Käytettävissä olevat rahatulot (pl. myyntivoitot) , Käytettävissä olevat rahatulot (ml. myyntivoitot) , Käytettävissä olevat tulot (ml. asuntotulo ja myyntivoitot) ,

Valittu 0 Yhteensä 9

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Gini-kerroin (%) , Tulo-osuuksien suhde, suuri- ja pienituloisin kymmenys (S90/S10) , Tulo-osuuksien suhde, suuri- ja pienituloisin viidennes (S80/S20) ,

Valittu 0 Yhteensä 11

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1966 , 1971 , 1976 ,

Valittu 1 Yhteensä 36

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Indikaattorit laskettu henkilöiden kesken kulutusyksikköä kohti laskettujen tulojen mukaan.
Euromääräiset tiedot on esitetty vuoden 2017 hinnoin.
Kulutusyksikkö: Modifioitu OECD-asteikko (1.0 - 0.5 - 0.3).
Vuosien 1966-1981, 1987-1992 ja 1993-2017 tiedot eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia.
Tilaston kuvaus
Käsitteet ja määritelmät
Laatuselosteet
Menetelmäselosteet

Tulokäsite

Ekvivalentit tulot (kotitalouden tulot jaettuna muunnetuilla OECD-kulutusyksiköillä), henkilöpainotus.

Tiedot

Gini-kerroin (%)

Gini-indeksi saa arvon 0, jos kaikki saavat saman verran tuloja ja arvon 100, jos yksi tulonsaaja saa kaikki tulot. Mitä suurempi Gini-kerroin, sitä suuremmat tuloerot.

Tulo-osuuksien suhde, suuri- ja pienituloisin kymmenys (S90/S10)

Suurituloisimman kymmenyksen tulo-osuus (S90) jaettuna pienituloisimman kymmenyksen (S10) tulo-osuudella. Myös pieni- ja suurituloisimman kymmenyksen tulojen keskiarvon suhde.

Tulo-osuuksien suhde, suuri- ja pienituloisin viidennes (S80/S20)

Suurituloisimman viidesosan (S80) tulo-osuus jaettuna pienituloisimman viidesosan (S20) tulo-osuudella. Myös suuri- ja pienituloisimman viidesosan tulojen keskiarvon suhde.

Palma-kerroin (S90/S40-suhde)

Suurituloisimman kymmenyksen (S90) tulo-osuus jaettuna neljän pienituloisimman kymmenyksen (S40) tulo-osuudella. Palma-kerroin on yksi, jos tulo-osuudet ovat yhtä suuret.

Logaritminen keskipoikkeama

Yleinen entropiamitta parametriarvolla 0. Logaritminen keskipoikkeama on tulonjakoindeksi, joka painottaa enemmän tulojakauman alaosaa. Mitä suurempi logaritminen keskipoikkeama, sitä suuremmat tuloerot.

Theil-indeksi

Yleinen entropiamitta parametriarvolla 1. Theilin indeksi on tulonjakomitta, joka painottaa enemmän tulojakauman yläosaa. Mitä suurempi Theil-indeksi, sitä suuremmat tuloerot.

Absoluuttinen Gini, €

Keskimääräiset absoluuttiset tuloerot (mean absolute difference), kaikkien pareittaisten tuloerojen itseisarvojen aritmeettinen keskiarvo euroina. Suhteellinen Gini on absoluuttinen Gini jaettuna 2 x jakauman keskitulolla, kerrottuna sadalla.

1. desiili, €

Ekvivalenttien vuositulojen 1. desiili (euroraja, jonka alle jää 10 % henkilöistä)

Mediaani, €

Ekvivalenttien vuositulojen mediaani (euroraja, joka jakaa perusjoukon henkilöt kahteen osaan)

9. desiili, €

Ekvivalenttien vuositulojen 9. desiili (euroraja, jonka alle jää 90 % henkilöistä)