Alkuun

001 -- Tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuoden kuluttua valmistumisesta koulutusalan ja asuinmaakunnan mukaan 2007 - 2016

Valitse muuttujat

Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta ”Näytä taulukko”. Käyttöohje.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2007 , 2008 , 2009 ,

Valittu 1 Yhteensä 10

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Koulutusaste yhteensä , Lukiokoulutus , Ammatillinen koulutus ,

Valittu 0 Yhteensä 11

Valinnainen muuttuja
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Koulutusalat yhteensä , Yleissivistävä koulutus , Kasvatusalat ,

Valittu 0 Yhteensä 13

Valinnainen muuttuja

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Koko maa , Uusimaa , Varsinais-Suomi ,

Valittu 0 Yhteensä 20

Valinnainen muuttuja
Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 6

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Pääasiallinen toiminta perustuu tilastovuoden lopun työssäkäyntitilaston ennakkotietoihin.
Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Käsitteet ja määritelmät

Koulutusaste

Kansallinen koulutusluokitus 2016

Koulutusala

Kansallinen koulutusluokitus 2016

Asuinmaakunta

Asuinmaakunta tilastovuoden lopussa.

Pääasiallinen toiminta

Tutkinnon suorittaneet yhteensä

Tilastovuotta edeltävän vuoden tutkinnon suorittaneet yhteensä tilastovuonna korkeimman tutkinnon mukaan.

Päätoimiset työlliset

Päätoimisiksi työllisiksi luetaan henkilöt, joilla oli voimassaoleva työsuhde vuoden viimeisellä viikolla eivätkä he olleet työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa, opiskelemassa tutkintoon johtavassa koulutuksessa tai suorittamassa varusmies- tai siviilipalvelua. Myös alle kuukauden kestäneet työsuhteet on laskettu mukaan. Tieto työllisyydestä perustuu työeläke- ja veroviranomaisten tietoihin.

Työlliset opiskelijat

Työlliset opiskelijat ovat olleet opiskelemassa tutkintoon johtavassa koulutuksessa 20.9. ja heillä on ollut voimassa oleva työsuhde tilastovuoden viimeisellä viikolla.

Päätoimiset opiskelijat

Opiskelijoihin kuuluvat tutkintoon johtavan lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulukoulutuksen ja yliopistokoulutuksen opiskelijat. Opiskelijoihin on laskettu lisäksi henkilöt, jotka ovat saaneet Kansaneläkelaitoksen opintotukirekisterin mukaan opintotukea syyslukukaudella tai ovat olleet työministeriön työnhakijarekisterin mukaan työvoimakoulutuksessa vuoden viimeisellä viikolla.

Työttömät

Työttömiksi luetaan henkilöt, jotka olivat työministeriön työnhakijarekisterin mukaan työttömänä vuoden viimeisenä työpäivänä. Työttömien päättely on tehty ennen työllisten päättelyä.

Muut

Ryhmään muut kuuluvat pääasiassa varusmies- ja siviilipalveluksessa olleet sekä eläkeläiset ja kotitaloustyötä tehneet.