Alkuun

003 -- Palveluiden ulkomaankauppa palveluerittäin, 1 000 000 euroa

Valitse muuttujat

Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta ”Näytä taulukko”. Käyttöohje.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: S Palvelut , SA Tuotannolliset palvelut , SB Huolto- ja korjauspalvelut, muualla luokittelemattomat ,

Valittu 0 Yhteensä 63

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 2

Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 4

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankaupan tilasto kattaa maksutaseen mukaisen ulkomaankaupan neljännesvuositasolla. Tilasto luo linkin Tullin ja maksutaseen mukaiselle tavarakaupalle, kuvaa neljännesvuosittaista palvelukauppaa eriteltynä sekä kertoo tavaroiden ja palveluiden kokonaisviennin alueittain.
. = Tieto on epälooginen esitettäväksi.
.. = Tietoa ei ole saatu, se on epävarma tai salassapitosäännön alainen.
Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Käsitteet ja määritelmät

Palveluerä

EBOPS 2010

Vuosi

Vuosi, jota tiedot koskevat.

Tiedot

Tuonti

Tuonnin arvo, 1 000 000 euroa.

Vienti

Viennin arvo, 1 000 000 euroa.