Alkuun

902 -- Sähkön tuotannon energialähteet

Valitse muuttujat

Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta ”Näytä taulukko”. Käyttöohje.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Vesivoima , Tuulivoima , Ydinenergia ,

Valittu 0 Yhteensä 14

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1970 , 1971 , 1972 ,

Valittu 0 Yhteensä 44

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 3

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000

Obs:

Energialähteiden kulutus

Korjattu 9.6.2014 vuosien 2002-2012 vesivoiman, tuulivoiman, ydinenergian, kivihiilen, öljyn, maakaasun, turpeen ja puun tietoja sekä vuoden 2013 ennakkotiedoista sähkön nettotuonti ja YHTEENSÄ.
Tilaston kuvaus
Käsitteet ja määritelmät
Laatuselosteet
Vesi- ja tuulivoima sekä sähkön nettotuonti suoraan saadun sähkön mukaisina. Ydinenergia lasketaan ydinvoimasta 33 %:n hyötysuhteen avulla.
Sähkön ja lämmön yhteistuotannon polttoaineet on pääperiatteessa jaettu siten, että lämmölle lasketaan vaihtoehtoisen erillistuotannon polttoaineet
(90 %:n hyötysuhteella) ja sähkölle lisäpolttoaine, joka tarvitaan sähkön tuottamiseen. Käytännössä lauhdesähkölle sekä kaukolämmön ja teollisuuden
yhteistuotannolle on annettu kiinteät kulutussuhteet, joiden avulla laitosten vuosituotannoille on laskettu laskennallinen polttoaineen kulutus,
joka normeerataan vastaamaan toteutunutta kokonaiskulutusta.
Polttoaineiden jakomenetelmälle on tulossa rinnakkainen laskentatapa, joka perustuu ns. hyödynjakomenetelmään.